Kan jag ha flera OmdömesStälle-konton?

På OmdömesStälle Internationell tillåter vi endast ett konto per användare. Tillit och integritet är fundamentala för vår plattform. För att konsumenterna ska kunna känna förtroende för de recensioner de läser är det avgörande att förhindra missbruk genom att begränsa varje användare till en enda profil. Detta bidrar till att hålla vår plattform både säker och pålitlig.

Hur slår man ihop flera profiler?

Om du har fler än en profil, vänligen kontakta oss för att slå samman dem. Du kommer att behöva ange de e-postadresser som är kopplade till alla dina profiler. Om du föredrar att behålla en specifik profil aktiv, låt oss veta så att vi kan behålla just den.

Vad händer efter sammanslagningen?

När dina profiler har slagits samman kommer följande att ske:

  • Alla recensioner du har skrivit kommer att konsolideras under den valda profilen.
  • Du får ett set inloggningsuppgifter (e-post/lösenord) för att logga in på OmdömesStälle.

Kan jag ångra sammanslagningen?

Nej, sammanslagningen är permanent. Eftersom vi endast tillåter en profil per användare kan detta beslut inte ändras när profiler har slagits samman.

Denna strömlinjeformade process säkerställer att varje användare behåller en enda, konsekvent identitet på OmdömesStälle, vilket ökar trovärdigheten och tillförlitligheten för vår plattform. Om du behöver slå ihop profiler eller har några frågor om denna process, vänligen kontakta oss för hjälp.

Vad händer om vi upptäcker användare med flera konton?

På OmdömesStälle använder vi ett automatiserat system för att upptäcka användare som har flera konton genom deras IP-adresser. För att förhindra spam, marknadsförande eller bot-genererade falska recensioner, kommer systemet automatiskt att blockera den misstänkta användarens IP-adress.