Vår policy och regler för uppförande samt rättsområdet för författare och företag

Vill du publicera åsikter av hög kvalitet som en professionell recensent eller optimera din företagsprofil på rätt sätt? Nedan finner du en rad artiklar och guider där du kan lära dig allt om OmdömesStälles funktioner, regler och ansvar.

Kom ihåg att våra riktlinjer och uppförandekoder, som bygger på respekt, transparens och ärlighet, är värdegrunder vi värnar om. Innehåll som bryter mot dessa principer kan medföra tillfällig eller permanent avstängning av ditt konto.

För kritiker och recensenter

Hur skriver man en välgrundad recension som följer våra uppförandekoder och hjälper andra användare att bilda sig en uppfattning om ett företag?

Riktlinjer för författare

För företagsprofiler

Vad behöver du veta innan du skapar en företagsprofil eller svarar på en recension från en användare som tillhör OmdömesStälle?

Riktlinjer för företag

För alla våra användare

Vi erbjuder även andra relevanta artiklar för alla OmdömesStälle-användare, som kan hjälpa dig att förstå mer om åsiktsbildning och konsumentbeteende i dagens samhälle. Här finner du även information om våra etiska riktlinjer och hur vi hanterar din data.

Övriga riktlinjer