Finans


Nedan hittar du en översikt över svenska företag inom finanssektorn. Vår översikt innehåller erfarenheter, synpunkter och klagomål skrivna av tidigare kunder för att hjälpa dig ta rätt beslut när du väljer företag för dina investeringar och besparingar. Hur hög var avkastningen på en viss investering? Är räntan verkligen värd ansträngningen, eller vill du ta högre risk med möjlighet till högre vinst? Hur hög är egentligen risken du tar med en investering? Ger ett visst företag dig tillräcklig information och kan du vara säker på att du verkligen får den bästa rådgivningen? Kunde det vara bättre att investera i något mindre riskfyllt, såsom olja eller guld? 

Många frågor bör tas i beaktande när du väljer hur du ska placera dina pengar; läs alla erfarenheter, recensioner och klagomål som kan hjälpa dig på vägen att göra rätt val. Läs framgångshistorier och lär dig om haken som kan finnas i det finstilta, läs recensioner om kundservicen hos de olika företagen, och hitta företaget som är bäst just för dig.
 

Finans

Vad kan du göra med dina pengar?
Beroende på din ekonomiska situation och dina mål kan du antingen spara dina pengar eller investera dem. Du kan placera dina pengar på ett sparkonto med ränta eller investera i exempelvis aktier, fonder, fastigheter eller andra typer av värdepapper. Med dina sparade pengar kan du finansiera någonting som är viktigt för dig, exempelvis finansiering av en bil eller bostad, och många väljer även att börja spara tidigt inför sin pension.

Vad är eget kapital?

Eget kapital är de medel ägarna själva har satt in i ett företag. Detta är kapital som satts in som startkapital, men även kapital som satts in i efterhand samt vinster som ska delas ut till aktieägarna. I redovisningen är det lika med värdet på tillgångarna minus skulden. 

Vad faller under eget kapital?

Inom finans innefattar eget kapital de pengar som skulle återbetalas till företagets aktieägare vid likvidation och full skuldavräkning. Det är graden av ägande i ett företags tillgångar efter att företaget har dragit bort skulderna.

Besparingar mot investeringar

Att spara innebär oftast att man placerar sina pengar med låg risk eller ingen risk, som exempelvis att spara sina pengar på ett sparkonto eller placera pengar i lågriskfonder. Begreppet investering syftar oftast på en högre risk och innebär att placera pengar i en tillgång du tror kommer att växa, med större potentiell avkastning, men också en högre sannolikhet för förlust.

Hur beräknar man tillgångar?

Ett företag äger kortfristiga, fasta och immateriella tillgångar. När det gäller finansiering omfattar företagets totala tillgångar det bokförda värdet på materiella tillgångar och marknadsvärdet på immateriella tillgångar. Lägg upp aktuellt värde på tillgångar minus värdet på skulder.

Vad betyder det att spara pengar och vilka är de olika alternativen?
Att spara pengar innebär att du gradvis lägger undan pengar för framtiden. Du kan placera pengar på till exempel ett sparkonto med ränta eller i lågriskfonder för att få pengarna att växa med tiden. 

Varför spara?

Att spara är bra för semestern, viktiga projek, ekonomisk säkerhet eller för att helt enkelt bli rik. Du bör regelbundet spara pengar så att du kan vara säker på att du kan hantera situationen när oväntade utgifter dyker upp. Förbättra din ekonomiska situation och säkerhet så att du kan vara förberedd på framtiden. Om du inte är särskilt insatt i vad investeringar och risker innebär kan det vara bra att placera i exempelvis fonder som ger låg avkastning och samtidigt har låg risk.

Hur kan man göra för att spara pengar?

För att att spara pengar bör du betala nödvändiga utgifter och sträva efter att minimera skulden. Ställ sedan in en nödfond för oväntade utgifter. Försök att undvika att registrera onödiga nya kreditkort och centralisera alla dina konton.

Vad är en nödfond?

En nödfond är en summa sparade pengar du har satt undan för nödsituationer. Att ha en nödfond är nödvändigt när oförutsedda utgifter dyker upp; dessa kan inträffa om du exempelvis insjuknar och bör betala sjukvårdskostnader, eller när du drabbas av arbetsförlust eller behöver reparera din bil eller något annat som kan bekosta dig en hel del.