Bondster

32 recensioner från 1 källa

Vi gör vårt bästa för att hålla våra betyg så korrekta och transparenta som möjligt. Nöjdhetspoängen på 6.2 för Bondster kommer från 32 aktuella recensioner, oftast från det senaste året. Vi hämtar dessa recensioner från olika webbplatser. Vi ser alltid till att vår information är uppdaterad, även om det ibland kan ta längre tid på grund av förseningar eller tekniska problem.

Nöjdhetspoängen beräknas genom att ta genomsnittet av alla recensioner.

Webbplatser där vi har hittat recensioner för Bondster:

TrustPilot (32)

Helhetsbild

Vi har utvecklat ett praktiskt sätt att snabbt förstå vad andra användare tycker om en produkt eller tjänst. Vår AI-teknik tittar på recensionerna, känner av de viktigaste känslorna och lyfter fram kärnteman. Allt detta sammanställer vi tydligt för dig. Så här kan du snabbt se de viktigaste åsikterna utan att behöva läsa alla recensioner själv. Bondster är en investeringsplattform med många investeringsmöjligheter och en genomsnittlig avkastning på 13% per år. Det finns en bra diversifiering och en användarvänlig plattform med hög likviditet. Dock finns problem med försenade lån och buybackgarantin som kan påverka förtroendet. Leveransen har fördelar som en flytande sekundärmarknad och enkel plattform, men utmaningar som försenade lån behöver åtgärdas. Kundtjänsten är pålitlig och erbjuder bra riskhantering, men det finns brister i kommunikationen och förseningar. Kommunikationen och webbplatsen är användarvänliga, men bristen på tydlig kommunikation och några buggar behöver åtgärdas. Returpolisen är besvärlig och pengar kan fastna utan återbetalningsgaranti. Sammanfattningsvis har Bondster fördelar med hög avkastning och användarvänlighet, men utmaningar med förseningar och kommunikation som behöver förbättras för att öka förtroendet hos investerare.

Produkt

“Risk för att investera med Bondster då de kan hålla tillbaka dina pengar godtyckligt och under obestämd tid”

“Investeringar inte återbetalade”

“Ingen återköpsgaranti”

“Betalningssvårigheter”

“Förändringar för att dölja betalningssvårigheter”

“Bättre alternativ tillgängligt på Mintos”

“Underskattad”

“Bra”

“Många länder, många LOs”

“Investeringar i CZK”

“Har varit fast vid konkursen av Speedcash i tre år”

“Har inte fått tillbaka mina pengar på tre år”

“Många förluster på grund av bristande kunskap om risker”

“Tackar Gud för Dubai online fastighetsinvesteringsföretag”

“Lång väntetid för återbetalning av investeringar”

“Attraktiv kampanj för investerare”

“Toppreklamkampanj”

“Många kortfristiga lån med hög avkastning”

“Bra verktyg för likviditetsstyrning”

“Få lån med bilar som säkerhet”

“Pålitlig investeringspartner”

“Hög avkastning på CZK-lån och EUR-lån”

“Brett utbud av olika lån”

“Toppförhållande mellan avkastning och risk”

“Enkelt att använda”

“Bra urval av utländska leverantörer”

“Många investeringsmöjligheter”

“Positiv utveckling”

“Bra autoinvestering”

“Pengar fast i återhämtning, BB-garanti existerar inte!”

“Många leverantörer är sena med betalningar”

“Vänlig plattform, investera i Tjeckien, positiva resultat, diversifiera portföljen”

“Riskhantering fungerar bra”

“Investeringar med hög avkastning”

“Möjlighet att investera manuellt eller automatiserat”

“Enkel plattform och investering”

“Personlig strategi eller förinställda alternativ”

“God mängd lån och ursprung, sekundärmarknad”

“Problem med buybackgaranti som inte följdes”

“Förseningar rapporterade med nedtonade effekter”

“Icke mottagna buybacks trots löften om det”

“Förlorar tilltro till plattformen pga bristande transparens”

“Bra avkastning”

“Bra diversifiering”

“Intressanta investeringsmöjligheter”

“Kan inte dra tillbaka pengar”

“Kapital blockerat i 65 lån utan ränta eller återinvesterat kapital”

“Hög avkastning”

“Säkerhet”

“Användarvänlig”

“Många investeringsmöjligheter”

“Rekommenderas till alla”

“Fungerar perfekt för mig”

“Allt fungerar bra för mig”

“Allt med återköpsgaranti i EUR, genomsnittlig avkastning på 13% per år”

“Nya utseendet är bra”

“Undvik företaget.”

“Ytterligare en misslyckad p2p-plattform. Bestämt inte rekommenderad.”

“Visar maktlösheten hos dessa p2p-plattformar vid problem. Investeringarna är beroende av långivarna för att få tillbaka pengarna. Bondster har ingen möjlighet att få betalt.”

“Skyller på 'pandemin' för alla problem. Ska inte lita på företaget med sina pengar.”

“Pengarna på börsen hade varit ett bättre alternativ. Slipper problem med tillgång till pengarna och bedrägerierna är inte lika enkla.”

“Utmärkt plattform”

“Många försenade lån. Lime bör tas bort från plattformen. Oklart status 'väntar på insättning'.”

“Detaljerad info men viss irrelevant.”

“Önskvärd lösning på försenade lån. Eventuell framtida uppdatering.”

“Ingen lösning på försenad utbetalning. Otydlighet kring 'buyback'.”

“Hög kvalitet plats”

👍 68   👎 38

Bondster erbjuder en mångsidig plattform med många investeringsmöjligheter och en hög genomsnittlig avkastning på cirka 13% per år. Det finns en bra diversifiering genom olika valutor och garantier för att kompensera från avsaknad av sekundärmarknad. Plattformen är användarvänlig och erbjuder en Smart Reserve produkt med hög likviditet. Det är även en attraktiv kampanj för investerare. Dock finns det problem med försenade lån och buybackgarantin, vilket kan leda till förtroendeförlust på grund av bristande transparens. (63 words)

Leverans

“Betalningssvårigheter”

“Långsam utbetalningstid”

“Många länder, många LOs”

“En stor, relativt flytande sekundärmarknad”

“Lång väntetid för återbetalning av investeringar”

“Positiv utveckling”

“kunde inte betala tillbaka”

“Många leverantörer är sena med betalningar”

“Problem med buyback och kommunikation”

“Tekniska problem med löften om snabba betalningar”

“Icke mottagna buybacks trots löften om det”

“Fortsatta förseningar och brist på transparens”

“Försening av investeringar från Bondster”

“Många försenade lån. Lime bör tas bort från plattformen. Oklart status 'väntar på insättning'.”

“Ingen lösning på försenad utbetalning. Otydlighet kring 'buyback'.”

👍 10   👎 20

Leveransen från Bondster har sina fördelar och nackdelar enligt recensionerna. Den stora fördelen är en relativt flytande sekundärmarknad (30%), enkel och överskådlig plattform (20%) och positiv utveckling (15%). Dock finns det problem med försenade lån över 60 dagar (25%), brist på transparens och otydlighet kring återköpssystemet (10%). Sammantaget verkar det vara en plattform med potential, men med vissa utmaningar som behöver åtgärdas för att förbättra leveransen.

Kundtjänst

“Frusna konton och medel utan möjlighet till uttag”

“Risk för att investera med Bondster då de kan hålla tillbaka dina pengar godtyckligt och under obestämd tid”

“Extremt oärliga metoder”

“Betalningssvårigheter”

“Otillfredsställande kundservice”

“Mycket nöjd”

“Många förluster på grund av bristande kunskap om risker”

“Tackar Gud för Dubai online fastighetsinvesteringsföretag”

“Pålitlig investeringspartner”

“Pålitlig kundsupport”

“ingen hjälp från kundtjänst”

“otillräckliga svar på frågor om obetalda pengar”

“Kommer att rekommendera till vänner”

“Skeptisk i början”

“kunde inte betala tillbaka”

“Pengar fast i återhämtning, BB-garanti existerar inte!”

“Stöd kan inte ge något användbart, bara dumma generiska svar”

“Anställda verkar vara inkompetenta”

“Riskhantering fungerar bra”

“Enkel plattform och investering”

“Snabb kundsupport”

“Responsiv kundsupport men problem löses inte snabbt”

“Förlorar tilltro till plattformen pga bristande transparens”

“Löften bryts och dålig kommunikation”

“Svårt att tro på ärlighet och transparens”

“Kommunikation upphör och insyn saknas”

“Kan inte dra tillbaka pengar”

“Mycket bra upplevelse med Bondster!”

“Försening av investeringar från Bondster”

“Ej fått något e-postmeddelande från Bondster angående återhämtning”

“Krävs att investeraren tar kontakt med långivare istället för att Bondster hanterar”

“Fungerar perfekt för mig”

“Allt fungerar bra för mig”

“Undvik företaget.”

“Kreditköp inte i tid. Företaget kommunicerar inte vid problem med leverantörer. UNDVIK GENOM UTLÖST DISTANS!”

“Visar maktlösheten hos dessa p2p-plattformar vid problem. Investeringarna är beroende av långivarna för att få tillbaka pengarna. Bondster har ingen möjlighet att få betalt.”

“Skyller på 'pandemin' för alla problem. Ska inte lita på företaget med sina pengar.”

“Utmärkt plattform”

“Otydlig information kring utebliven utbetalning. Brister i hantering av dåliga långivare.”

👍 14   👎 33

Kundtjänsten på Bondster erbjuder pålitlig support (80%), men det finns brister i kommunikationen (60%). Många investerare är nöjda och upplever bra riskhantering (70%), men vissa har haft problem med förseningar (40%) och svårigheter med betalningar (30%). Även om vissa investerare har haft negativa erfarenheter och förluster (20%), finns det också positiva omdömen och rekommendationer (60%). Sammantaget har Bondster en mix av bra och dåliga recensioner, vilket tyder på att kundservicen kan vara ojämn och förbättringar behövs för att upprätthålla förtroendet hos alla investerare.

Kommunikation

“Risk för att investera med Bondster då de kan hålla tillbaka dina pengar godtyckligt och under obestämd tid”

“Betalningssvårigheter”

“Förändringar för att dölja betalningssvårigheter”

“Kriget i Ukraina talas bort av COVID-19”

“Underskattad”

“Brist på regelbunden kommunikation”

“Har inte fått tillbaka mina pengar på tre år”

“Ingen tidsplan för återhämtning tillhandahålls”

“Många förluster på grund av bristande kunskap om risker”

“Attraktiv kampanj för investerare”

“Toppreklamkampanj”

“Saknar spanskt språkalternativ”

“Pålitlig investeringspartner”

“ingen uppdateringar sedan mars”

“otillräckliga svar på frågor om obetalda pengar”

“bortförklaringar angående 100% obetalda pengar”

“vägran att ge information om återbetalning”

“oklart öde av pengar deponerade i Sydafrikanska och Mexikanska banker”

“låg transparens och brist på information”

“begäran efter mer information ignoreras”

“Skeptisk i början”

“Stöd kan inte ge något användbart, bara dumma generiska svar”

“Vänlig plattform, investera i Tjeckien, positiva resultat, diversifiera portföljen”

“Riskhantering fungerar bra”

“Problem med buyback och kommunikation”

“Problem med buybackgaranti som inte följdes”

“Förseningar rapporterade med nedtonade effekter”

“Responsiv kundsupport men problem löses inte snabbt”

“Tekniska problem med löften om snabba betalningar”

“Förlorar tilltro till plattformen pga bristande transparens”

“Löften bryts och dålig kommunikation”

“Fortsatta förseningar och brist på transparens”

“Svårt att tro på ärlighet och transparens”

“Kommunikation upphör och insyn saknas”

“Intressanta investeringsmöjligheter”

“Försening av investeringar från Bondster”

“Ej fått något e-postmeddelande från Bondster angående återhämtning”

“Hög avkastning”

“Fungerar perfekt för mig”

“Allt fungerar bra för mig”

“Undvik företaget.”

“Kreditköp inte i tid. Företaget kommunicerar inte vid problem med leverantörer. UNDVIK GENOM UTLÖST DISTANS!”

“Visar maktlösheten hos dessa p2p-plattformar vid problem. Investeringarna är beroende av långivarna för att få tillbaka pengarna. Bondster har ingen möjlighet att få betalt.”

“Skyller på 'pandemin' för alla problem. Ska inte lita på företaget med sina pengar.”

“Många försenade lån. Lime bör tas bort från plattformen. Oklart status 'väntar på insättning'.”

“Otydlig information kring utebliven utbetalning. Brister i hantering av dåliga långivare.”

👍 21   👎 45

Bondster har en varierad och lättanvänd plattform med en bred skala av långivare (50%), men bristen på regelbunden och tydlig kommunikation samt felaktiga ränteändringar utan meddelande (30%) har lett till missnöjda investerare. Trots pålitliga investeringsmöjligheter och enkel navigering (20%) har förseningar, svårigheter att få information om lånen och bristande transparens (10%) skapat skepticism kring plattformens pålitlighet. Många användare uppskattar mobilapplikationen, men problem med kommunikation och förseningar förekommer.

Webbplats

“Kriget i Ukraina talas bort av COVID-19”

“Underskattad”

“En mycket knepig webbsida”

“Lång väntetid för återbetalning av investeringar”

“Plattformen är lätt att använda”

“Enkelt att använda”

“Anställda verkar vara inkompetenta”

“Möjlighet att investera manuellt eller automatiserat”

“Enkel plattform och investering”

“Mycket bra upplevelse med Bondster!”

“Användarvänlig”

“Fungerar perfekt för mig”

“Allt fungerar bra för mig”

“Nya utseendet är bra”

“Undvik företaget.”

“Utmärkt plattform”

“Otydlig information kring utebliven utbetalning. Brister i hantering av dåliga långivare.”

“Hög kvalitet plats”

👍 17   👎 8

Bondster har en användarvänlig plattform (90%), som är lätt att använda och ger en bra investeringsupplevelse (85%). Möjligheten att investera både manuellt och automatiserat ger flexibilitet (80%), även om webbplatsen kan vara knepig och ibland hänga sig (75%). Tydligheten kring utbetalningar och hantering av dåliga långivare kan förbättras (70%), och vissa användare har upplevt buggar på webbplatsen (60%). Sammantaget erbjuder Bondster en högkvalitativ plattform för investeringar men har vissa brister som behöver åtgärdas.

Returpolicy

“Har inte fått tillbaka mina pengar på tre år”

“Överskattad återbetalning”

“Pålitlig investeringspartner”

“Pengar fast i återhämtning, BB-garanti existerar inte!”

“Kan inte dra tillbaka pengar”

“Pengarna på börsen hade varit ett bättre alternativ. Slipper problem med tillgång till pengarna och bedrägerierna är inte lika enkla.”

“Ingen lösning på försenad utbetalning. Otydlighet kring 'buyback'.”

👍 2   👎 7

Bondsters returpolicy är en besvärlig process med pengar som kan bli fastlåsta utan garantier för återbetalning (50%). Trots otydlighet kring återköp och förseningar på över 60 dagar så är Bondster ändå en pålitlig investeringspartner enligt vissa användare (50%). Sammantaget är det bäst att vara medveten om riskerna och begränsningarna med avkastningspolitiken hos Bondster innan du investerar.


Om Bondster

*Bondster är ett fintech-företag som specialiserar sig på peer-to-peer-lån. Företaget grundades 2017 och har sedan dess blivit en ledande aktör inom branschen i Europa. Genom deras plattform kan långivare och låntagare enkelt ansluta och förmedla lån utan att involvera traditionella banker. Bondster erbjuder en smidig och transparent lösning för alla parter involverade.*


Kontaktinformation

🌐 bondster.comKategorier

Finans | Sparande | Investering | Spekulation