10 företag

Spekulation

...

  Spekulation


  Många är aktiva inom (nät)spekulerande och erbjudanden om optioner. Särskilt i denna sektor finns det en hel del faror som lurar. Hur vet du om ett visst bolag är trovärdigt? Kommer de att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt i enlighet med GDPR? Är verksamheten ens verklig eller kan det handla om ett bedrägeri? Ger dessa företag tillräckligt med information kring riskerna, och är produkterna tillräckligt tydliga? Somliga skulle kalla det för spelande istället för handlande; är det verkligen så riskfyllt att spekulera?


  När du ger dig in i spekulation är det viktigt att du förstår riskerna och framför allt tar reda på huruvida företaget du handlar genom är pålitligt. Naturligtvis vill du vara säker på att verksamheten är tillförlitlig: läs därför recensioner från kunder som har varit i kontakt med ett visst företag sedan tidigare. Vi gjorde en översikt över alla företag som handlar med binära optioner eller spekulationer. Läs recensioner, erfarenheter, åsikter och klagomål från personer som föregick dig, och lämna dina egna.

  Spekulation

  Att handla och spekulera på nätet har blivit allt vanligare. Många hemsidor erbjuder tjänster för handel med binära optioner, sprinters eller turbo. Att handla med medel som styrs av spekulation medför ofta stora risker; förutom att du kan förlora de pengar du investerar är du ofta tvungen att ge ut konfidentiella, personliga uppgifter för att kunna följa de lagar som gäller kring handel av exempelvis kryptovaluta eller andra medel.

  Investering eller spekulation?

  Investering och spekulation är termer som är besläktade men ändå inte riktigt betyder samma sak. Medan investering ofta handlar om att man placerar sina pengar i värdepapper eller realtillgångar, dvs. fysiska objekt som exempelvis infrastruktur eller fastigheter, med syfte att generera vinst vid framtida försäljning handlar spekulation alltid om, precis som namnet säger, spekulation i huruvida värdet på investeringen kommer att förändras. Spekulation handlar alltså en investeringsform som handlar mer om den bakomliggande orsaken till det förändrade värdet snarare än vad du investerar i. 

  En annan markant skillnad är att traditionella investeringar ofta handlar om att göra vinst på lång sikt medan spekulation anses vara en mer aggressiv form av investering och kan ge hög avkastning på kort sikt. Samtidigt som spekulation kan medföra höga vinster medför det även mycket höga risker; därför är det mycket viktigt att du är medveten om riskerna innan du ger dig in i spekulation.

  Kryptovaluta också en form av spekulation

  Först på 2000-talet blev begreppet kryptovaluta en vanlig benämning i folkmun och är i dagens läge ett välkänt och allmänt begrepp. En kryptovaluta är en virtuell valuta som fungerar autonomt och inte styrs av centralbanker utan styrs av spekulation och växlingar. Till skillnad från när du investerar i exempelvis en fastighet är det omöjligt att veta hur marknaden för kryptovalutor kommer förändras. När man väljer att placera pengar i kryptovalutor handlar det alltså om spekulation i hur värdet på valutan kommer att förändras över tiden. Två mycket kända kryptovalutor idag är bitcoin och ethereum, men tack vare ett mycket brett utbud finns även många andra kryptovalutor finns att välja mellan.