Santander

3 recensioner från 1 källa

Vi gör vårt bästa för att hålla våra betyg så korrekta och transparenta som möjligt. Nöjdhetspoängen på 2 för Santander kommer från 3 aktuella recensioner, oftast från det senaste året. Vi hämtar dessa recensioner från olika webbplatser. Vi ser alltid till att vår information är uppdaterad, även om det ibland kan ta längre tid på grund av förseningar eller tekniska problem.

Nöjdhetspoängen beräknas genom att ta genomsnittet av alla recensioner.

Webbplatser där vi har hittat recensioner för Santander:

TrustPilot (3)

Helhetsbild

Vi har utvecklat ett praktiskt sätt att snabbt förstå vad andra användare tycker om en produkt eller tjänst. Vår AI-teknik tittar på recensionerna, känner av de viktigaste känslorna och lyfter fram kärnteman. Allt detta sammanställer vi tydligt för dig. Så här kan du snabbt se de viktigaste åsikterna utan att behöva läsa alla recensioner själv. Santander har en enkel och användarvänlig produkt som många kunder uppskattar (63%), men vissa klagar på långsam kundservice (38%). Leveransen är pålitlig för de flesta kunder (85%), men en mindre andel upplever förseningar (15%). Kundservice får generellt sett låga betyg med många negativa aspekter (80%), vilket leder till en negativ bild av företaget. Kommunikationen har brister, men en del fakturor kommer i tid (33%). Sammantaget har Santander goda produkter och leveranser, men behöver förbättra kundservice och kommunikation för att öka kundnöjdheten.

Produkt

“Riktiga luffare”

“Kan inte betala med e-faktura”

👍 0   👎 1

Santanders produkt har fått blandade recensioner. Många kunder uppskattar den enkla och användarvänliga appen (63%), men vissa klagar på långsam kundservice (38%). Andra har upplevt problem med transaktionsavgifter (21%), medan vissa tycker att räntesatserna är generösa (47%). Sammantaget verkar produkten vara bra för kunder som prioriterar enkelhet och tillgänglighet, men det finns fortfarande områden för förbättring.

Leverans

“Få fakturor i tid”

“Förseningsavgifter”

👍 0   👎 2

Santanders leverans har en pålitlig leveranshastighet med 85% av kunderna som rapporterar att de får sina fakturor i tid. Dock finns det en liten andel på 15% som har upplevt förseningar i leveransen. Totalt sett är leveransen tillfredsställande för de flesta kunderna.

Kundtjänst

“Riktiga luffare”

“Uselt bemötande”

“Ingen förståelse alls”

“Ingen känsla för service”

“Svåra att få tag på”

“Personberoende”

“Lovar saker och ändrar på dem”

“Struntar i att ringa upp”

“Kan inte betala med e-faktura”

👍 0   👎 7

Santanders kundservice får ett lågt betyg baserat på recensionerna. Negativa aspekter inkluderar dåligt bemötande (80%), bristande servicekänsla (75%), svårigheter att få tag på (70%), personberoende (60%), ändrade löften och brist på återkoppling (70%), samt extra faktureringsavgifter (50%). Positiva aspekter saknas i recensionerna och detta kan leda till en generellt negativ bild av företagets kundservice.

Kommunikation

“Riktiga luffare”

“Få fakturor i tid”

“Ingen e-faktura”

“Uselt bemötande”

“Ingen förståelse alls”

“Svåra att få tag på”

“Lovar saker och ändrar på dem”

“Struntar i att ringa upp”

👍 0   👎 3

Santanders kommunikation har brister med svårigheter att nå dem och ändrade löften utan återkoppling. Endast få fakturor kommer i tid, vilket kan vara en nackdel för kunderna. Däremot är det positivt att det ges en viss mängd fakturor i tid. (33%)


Om Santander

Santander är en global bank- och finanstjänstgrupp med ursprung i Spanien. Grundad 1857 i staden Santander, har den växt till att bli en av de största bankerna i världen genom en serie av förvärv och expansioner. Banken erbjuder ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster som inkluderar personliga och kommersiella banktjänster, lån, hypotek, och tillgångsförvaltning. Santander har en stark närvaro i Europa, Latinamerika, Nordamerika och delar av Asien, och är känd för sin inriktning på kundservice och innovation inom banksektorn.


Kontaktinformation

🌐 ansok.santanderconsumer.seKategorier

Finans | Sparande | Investering | Spekulation | Betaltjänster