8 företag

Förnybar energi

...

  Förnybar energi


  Förnybara energikällor såsom sol, vind och vattenkraft är en viktig del av energiindustrin och bidrar väsentligt till ett miljövänligt Sverige. Olja, naturgas och kol är energikällor som tidigare har använts flitigt men numera används allt mindre. Grön energi har blivit ett mycket populärt alternativ och många väljer att byta energikälla för att bidra till miljökampen trots att förnybara energikällor ofta är aningen dyrare. Men vad annat behöver man tänka på när man väljer energikälla? Kommer ökningen av mina månatliga utgifter verkligen att kompensera för miljön i det långa loppet? Hur väljer man rätt energiform, och framför allt, hur väljer man ett pålitligt företag som erbjuder energikällan som passar just mina behov, samtidigt som jag får den bästa kundservicen till det förmånligaste priset. Läs recensioner av andra energianvändare för att få hjälp att ta rätt beslut när du tecknar ett nytt elavtal. Dessa kunder har praktisk erfarenhetet av användning av grön energi, och delar med sig av sina synpunkter. Har du egen erfarenhet? Dela då med dig av dina åsikter och lämna en recension hos oss!

  Förnybar energi

  Grön energi är energi som genereras med hjälp av rena och outtömliga energikällor. Outtömliga energikällor är förnybara energikällor som kan tömmas eftersom energikällan alltid kommer att finnas kvar. Ett exempel på en ren och outtömlig energikälla är solen som förser oss med solenergi och inte kommer att ta slut, utan hela tiden kan förnyas. Därför kallas också grön energi för förnybar energi. Andra energikällor, som exempelvis naturgas eller olja, är fossila energikällor som kan ta slut. Detta fossila bränsle ligger i marken men kan tömmas tomt om det används för mycket. 

  Olika former av grön energi

  Vi får grön energi från olika energikällor. De tre viktigaste källorna för grön energi är följande:

  1. Sol: solen förser oss med solenergi, alltså energi som genereras av solstrålar. Den här energin samlas in med hjälp av solpaneler och kan användas för att generera elektricitet eller för att värma ditt hus med solkraftsdrivna vattenpannor. Solenergi är den mest populära formen av grön energi.
  2. Vind: vindenergi genereras genom vindkraften; en annan förnybar energikälla. Vindenergi används för elektricitet exempelvis för elektroniska apparater och ljuskällor.
  3. Vatten: vatten förser oss med vattenenergi som alltså är energi som genereras med hjälp av vattenkraft. När vatten strömmar kan vi ta vara på energin genom att generera energi ur vattnets rörelse. Denna energi har mycket liten miljöpåverkan och är ett bra alternativ för dig som vill tänka på miljön.

  Fördelarna med grön energi

  Grön energi har under de senaste åren blivit mer populärt hos såväl individer som företag och det är inte utan anledning. Fördelarna med förnybar energi är många och genom att välja bort fossila bränslen och byta till ett mer miljövänligt alternativ kan du bidra till mindre koldioxidutsläpp. Användningen av förnybar energi har ökat under de senaste åren, och enligt Sveriges Miljömål är förnybar energi önskvärd eftersom det bidrar till ett miljövänligare samhälle.

  I vissa fall kan grön energi även medföra ekonomiska fördelar. För dig som vill generera din egen energi är solenergi ett bra alternativ. Genom att placera solpaneler på ditt tak kan du spara en hel del pengar och minska din årliga energiräkning. Förnybar energi som vindkraft och vattenkraft är lite svårare att generera på egen hand, men det beror bara på att de nödvändiga medlen för dessa former av grön energi är lite svårare att få tag på. 

  Vi får ofta frågan “Vad är förnybar energi?”. Egentligen är det mycket enkelt: förnybar energi är energi som produceras på ett sätt som är miljövänligt och knappt skadligt. Denna typ av energi kallas också för grön energi. Solenergi används mer och mer, och därför erbjuder de flesta stora energiföretagen solpaneler. 

  • Grön energi är bra för miljön: tar du ut grön energi bidrar du till mindre koldioxidutsläpp och skyddar jorden from global uppvärmning.
  • Grön energi kan inte tömmas: fossilt bränsle kan försvinna, men grön energi är outtömlig och kan därför alltid genereras.
  • Grön energi kan användas av vem som helst: eftersom gröna energikällor är offentliga kan alla använda dessa energikällor för att generera energi.

  Hos Energimyndigheten uppmanar man alla att använda sig av förnybar energi för att bidra till ett klimatvänligt Sverige och en miljövänlig värld. Genom att använda sig av grön energi kan man alltså vara med och påverka klimatet.

  Så vad är nackdelarna med denna energi? Är det billigare eller dyrare än det vanliga sättet att köpa energi? Kan du sälja ett överskott av energi tillbaka till energibolaget? Täcker detta överskott till och med dina månatliga utgifter, eller är det inte alltid så bra som det verkar? Vi gjorde en översikt över alla energileverantörer som erbjuder förnybar energi. Kunder med praktisk erfarenhet utarbetar skäl varför och varför inte man ska byta till solenergi, vad som är för- och nackdelar med grön energi och om du verkligen kan minska dina månatliga utgifter genom att överföra energi tillbaka till energibolaget. Läs erfarenheter, åsikter, recensioner och klagomål från andra klienter så att du kan vara beredd när du hittar den bästa energileverantören!