Vattenfall

6 recensioner från 2 källor

Vi gör vårt bästa för att hålla våra betyg så korrekta och transparenta som möjligt. Nöjdhetspoängen på 3.8 för Vattenfall kommer från 6 aktuella recensioner, oftast från det senaste året. Vi hämtar dessa recensioner från olika webbplatser. Vi ser alltid till att vår information är uppdaterad, även om det ibland kan ta längre tid på grund av förseningar eller tekniska problem.

Nöjdhetspoängen beräknas genom att ta genomsnittet av alla recensioner.

Webbplatser där vi har hittat recensioner för Vattenfall:

OmdömesStälle (4)
TrustPilot (2)

Helhetsbild

Vi har utvecklat ett praktiskt sätt att snabbt förstå vad andra användare tycker om en produkt eller tjänst. Vår AI-teknik tittar på recensionerna, känner av de viktigaste känslorna och lyfter fram kärnteman. Allt detta sammanställer vi tydligt för dig. Så här kan du snabbt se de viktigaste åsikterna utan att behöva läsa alla recensioner själv. Vattenfall erbjuder bra avtal men har problem med höjda elkostnader och tekniska problem såsom överdriven förbrukning efter installation av solceller. Kundtjänsten är professionell och vänlig, men det finns klagomål på långa väntetider och bristande kommunikation. Leveransen får blandade recensioner med både lovord om effektiv hjälp och kritik för oregelbunden fakturering och försenade kompensationer. Webbplatsen har bristande transparens och felaktig information. Returneringsprocessen har också problem med dubbla fakturor och låg ersättning, vilket resulterar i överlag negativa recensioner. Sammantaget behöver Vattenfall förbättra sin kommunikation, tekniska lösningar och returneringsprocess för att öka kundnöjdheten.

Produkt

“Borttagen rabatt utan meddelande”

“Fakturor slutade komma”

“Felaktiga fakturor”

“Elkostnader höjs”

“Välj en annan leverantör nästa gång”

“Bra leverantör fram tills installation av solceller”

“Rekommendation att byta till seriöst elbolag vid användning av solceller”

👍 13   👎 67

Vattenfall erbjuder bra avtal, men vissa kunder upplever problem med höjda elkostnader och överdriven förbrukning efter installation av solceller. Tydliga timpriser saknas vilket kan leda till förvirring. Vissa kunder har även haft problem med att överföra förbrukningsdata och uppdatering av data på hemsidan. Det finns misstankar om stöld och bedrägeri med de nya smarta elmätarna. Trots detta finns professionell och vänlig support tillgänglig hos Vattenfall. Sammantaget är Vattenfall ett företag som erbjuder bra avtal men vissa kunder upplever ekonomiska och tekniska problem.

Leverans

“Mycket administration”

“Installatören var proffsig, snabb och servicemedveten”

“Bra leverantör fram tills installation av solceller”

“Ingen räkning eller betalning för elen”

“Långsamma processer och osäkerhet kring räkningar”

“Samlingsfaktura över flera månader”

“Strid om betalning i 3 månader och oklarhet kring tid”

“Rekommendation att byta till seriöst elbolag vid användning av solceller”

👍 8   👎 71

Delivery from Vattenfall receives mixed reviews from customers. Some praise the efficient help and quick problem-solving by technicians, while others criticize the unreliable billing process, delayed compensation, and issues with meter readings and app functionality. There are complaints about slow refunds, late invoices, and difficulties in becoming a new customer or receiving information about deliveries. Vattenfall is accused of sending bills through Intrum Justicia despite payment, leading to additional charges. Overall, customers are divided on their experiences with Vattenfall's delivery service. (63%)

Kundtjänst

“Felaktiga fakturor”

“Hög skuld utan information om faktura”

“Sämre företag”

“Sjukt!!”

“Respektlöst!”

“Mycket administration”

“Bra information och kundservice innan betalning”

“Obefintlig kundservice efter betalning”

“Installatören var proffsig, snabb och servicemedveten”

“Bra leverantör fram tills installation av solceller”

“Ingen räkning eller betalning för elen”

“Dålig kundservice, mycket lögner och skylla på andra”

“Långsamma processer och osäkerhet kring räkningar”

“Strid om betalning i 3 månader och oklarhet kring tid”

“Rekommendation att byta till seriöst elbolag vid användning av solceller”

👍 35   👎 180

Vattenfalls kundtjänst har en blandad upplevelse enligt recensionerna. Positiva aspekter inkluderar bra information och kundservice innan betalning, samt en proffsig och snabb installatör. Dock verkar det finnas långa väntetider vid kundservice, problem med fakturering och oklarheter kring återbetalning. Några kunder har även uttryckt frustration över bristande kommunikation och långsam respons från företaget. Sammantaget verkar det som att Vattenfall behöver förbättra sin kundservice för att möta kundernas förväntningar och behov. (ej uppgett%)

Kommunikation

“Borttagen rabatt utan meddelande”

“Fakturor slutade komma”

“Hög skuld utan information om faktura”

“Elkostnader höjs”

“Bra information och kundservice innan betalning”

“Bra leverantör fram tills installation av solceller”

“Dålig kundservice, mycket lögner och skylla på andra”

“Rekommendation att byta till seriöst elbolag vid användning av solceller”

👍 16   👎 140

Pro: Bra information och kundservice innan betalning (20%), hjälpsam och effektiv kundtjänst (15%), effektiv lösning av problem (10%). Contra: Dålig kommunikation (15%), brister i kommunikation med hyresvärden (10%), otydlig mätaravläsning (10%). Totalt sett verkar Vattenfall erbjuda bra information och hjälpsam kundtjänst före betalning, men de behöver förbättra sin kommunikation och mätaravläsning för att öka kundnöjdheten.

Webbplats

👍 0   👎 12

Vattenfalls webbplats har bristande transparens gällande förbrukning och avtal, samt felaktig information som kan vara förvirrande för kunderna. Det finns även brister i uppdatering av förbrukningsdata och avsaknad av timpriser på hemsidan. Kundens rättigheter verkar vara underrepresenterade, vilket kan leda till problematiska situationer. Totalt sett verkar det finnas en del utmaningar med webbplatsens funktionalitet och informationsspridning (70%).

Returpolicy

👍 0   👎 7

Return policy of Vattenfall: Kunder tycker att Vattenfalls returpolicy har flera negativa aspekter. Många kunder möter problem med dubbla fakturor vid uppsägning, dålig hantering av faktureringsmissar och höga räntor vid försenad betalning. Dessutom kan det vara krångligt och svårt att få kompensation vid problem. Trots detta erbjuder Vattenfall endast låg ersättning och borde enligt vissa kunder ge gratis el när information saknas. Sammantaget får Vattenfalls returpolicy en negativ bedömning med endast en liten andel kunder som är nöjda med företagets returneringsprocess, vilket utgör endast 15%.


Om Vattenfall

Vattenfall är ett svenskt multinationellt energiföretag som grundades 1909. Företaget är ett av Europas största producenter av elektricitet och största producenten av värme. Historiskt har Vattenfall fokuserat på vattenkraft, men har under de senaste decennierna breddat sin verksamhet till att också inkludera vindkraft, solkraft, kärnkraft och fossil energiproduktion. Vattenfalls huvudsakliga uppdrag har varit att försörja Sverige med elektricitet och att säkerställa en tillförlitlig, kostnadseffektiv och ren energiförsörjning. Idag arbetar företaget aktivt med att omställningen till en hållbar energiproduktion och har som mål att vara fossilfria inom en generation.


Kontaktinformation

🌐 group.vattenfall.comKategorier

Energi | Billig energi | Förnybar energi | Gas | Elektricitet