OmdömesStalle
    Företag (1)

    Utbildning

    Fler och fler människor väljer studier som de kan genomföra hemma, så kallade hemstudier eller självstudier. I dessa studier, sker föreläsningar ofta på nätet via din egen datorskärm. Och det inte bara en kort kurs i kinesiska det handlar om! Numera finns alla fullständiga professionella utbildningar som kan genomföras. Både kandidat- och magisterexamen är möjliga. Men är dessa former av utbildning verkligen ett bra alternativ jämfört med klassisk utbildning i en grupp med andra studenter? Hur hantera läroanstalterna studenterna? Lär du dig verkligen något? Och hur stark är din ställning på arbetsmarknaden med en examen från en självstudie? Vad ska du göra om du har ett klagomål avseende din läroanstalt eller stöter på andra typer av problem? På vilket sätt hjälper de dig? Läs recensioner från studenter som föregick dig. Låt deras erfarenheter, åsikter och klagomål hjälpa dig att göra det bästa valet, och hjälp andra genom att lämna en egen recension.

    Alla Utbildning företag (1)