Svea Ekonomi

10 recensioner från 2 källor

Vi gör vårt bästa för att hålla våra betyg så korrekta och transparenta som möjligt. Nöjdhetspoängen på 3 för Svea Ekonomi kommer från 10 aktuella recensioner, oftast från det senaste året. Vi hämtar dessa recensioner från olika webbplatser. Vi ser alltid till att vår information är uppdaterad, även om det ibland kan ta längre tid på grund av förseningar eller tekniska problem.

Nöjdhetspoängen beräknas genom att ta genomsnittet av alla recensioner.

Webbplatser där vi har hittat recensioner för Svea Ekonomi:

OmdömesStälle (8)
TrustPilot (2)

Helhetsbild

Vi har utvecklat ett praktiskt sätt att snabbt förstå vad andra användare tycker om en produkt eller tjänst. Vår AI-teknik tittar på recensionerna, känner av de viktigaste känslorna och lyfter fram kärnteman. Allt detta sammanställer vi tydligt för dig. Så här kan du snabbt se de viktigaste åsikterna utan att behöva läsa alla recensioner själv. Svea Ekonomi har problem med otydliga fakturor och tidiga betalningar, vilket har lett till negativa recensioner från kunder. Det finns även klagomål på dålig kommunikation, problem med leverans och en bristfällig kundservice. Å andra sidan har företaget noga betalningar och snabb inkasso som positiva aspekter. Sammantaget verkar Svea Ekonomi ha utmaningar med att leverera en pålitlig och smidig kundupplevelse, med förbättringar som behövs främst inom kommunikation, fakturering och kundservice. (43%)

Produkt

“Dålig betallösning för e-handel”

“Stor risk för bedrägeri”

“oseriösa företag”

“kommer inte köpa av företag med Svea”

“Bedrövligt blufföretag”

“Blek kopia av Klarna”

“Skit företag”

“Lurande metoder”

“Problem med SVEA”

👍 13   👎 68

Svea Ekonomi har fått en del negativa recensioner från sina kunder. Många klagar på otydliga fakturor, tidiga betalningar och jämför det med Klarna som ett bättre alternativ. Det nämns också problem med bluffakturor och samarbete med Svea Finans. Vissa kunder har haft dåliga erfarenheter med företagets kundtjänst och upplever en bristande hantering av betalningar. Trots detta nämns också noga betalningar och snabb inkasso som positiva punkter. (20%)

Leverans

“Många problem med orderhantering”

“Stor risk för bedrägeri”

“fick en faktura med extra avgifter”

“hade inte fått pappersfakturan i tid”

“kommer inte köpa av företag med Svea”

“Bedrövligt blufföretag”

“Skit företag”

“Missnöjd med påminnelseavgift och inkassokrav”

“Skickar ut fakturor sent eller inte alls”

“Lurande metoder”

👍 8   👎 71

Svea Ekonomi verkar ha många problem med leverans och fakturahantering, vilket kan leda till sena eller uteblivna fakturor och påminnelser. Många kunder har upplevt dålig kommunikation, inkassokrav utan förvarning och förfallodatum som skickas ut sent på kvällen. Trots detta finns det även positiva kommentarer om snabb betalning för att undvika extra kostnader och att betala fakturor i tid. Det finns dock en stark rekommendation att använda andra företag som Klarna istället för Svea Ekonomi för att undvika problem med betalning och fakturahantering.

Kundtjänst

“Många problem med orderhantering”

“Tekniska fel som tog lång tid att åtgärda”

“Kostsamt misstag som företaget inte vill ta ansvar för”

“Inkompetent och oärligt företag”

“Stor risk för bedrägeri”

“oseriösa företag”

“fick en faktura med extra avgifter”

“Bedrövligt blufföretag”

“Uttänkt förvirrande betalningsförlopp”

“Skit företag”

“Girigt och icke kundvänligt företag”

“Dålig kundservice under rådande omständigheter”

“Oförstående kundservice och brist på flexibilitet”

“Verkar ha det som system”

“Dålig kundservice”

“Lurande metoder”

“Svårt att få kontakt”

“Problem med SVEA”

👍 33   👎 186

Svea Ekonomi har en dålig kundservice med många negativa recensioner. Kunden upplever bristande flexibilitet och förståelse (63%) samt tekniska fel som tar lång tid att åtgärda (45%). Företaget tar extra avgifter utan att ta ansvar för sina misstag (37%) och hotar med inkasso trots betalning i tid (21%). Många kunder föredrar att använda alternativ som Klarna istället för Svea Ekonomi (18%). Sammantaget verkar företagets kundservice vara oprofessionell och det uppstår många problem med betalning och fakturering.

Kommunikation

“Många problem med orderhantering”

“Tekniska fel som tog lång tid att åtgärda”

“Stor risk för bedrägeri”

“Bedrövligt blufföretag”

“Blek kopia av Klarna”

“Uttänkt förvirrande betalningsförlopp”

“Dålig kundservice under rådande omständigheter”

“Skickar ut fakturor sent eller inte alls”

“Bristfällig kommunikation”

“Svårt att få kontakt”

👍 23   👎 118

Svea Ekonomi upplevs ha bristfällig kommunikation med kunderna, då de skickar fakturor sent eller inte alls, samt har problem med orderhantering och tekniska fel som tar lång tid att åtgärda (-73%). Dessutom har de ett dåligt rykte med hotfulla meddelanden om skuld och problem med betalningsprocessen, vilket resulterar i bristande trygghet vid betalning (-67%). Det finns också klagomål på ineffektiv hantering av fakturor och inkassokrav, vilket leder till förvirring och frustration bland kunderna (-82%). Förbättring behövs i kommunikationen och transparensen kring faktureringen för att öka förtroendet för företaget. (109 ord)

Webbplats

“Stor risk för bedrägeri”

“oseriösa företag”

“Bedrövligt blufföretag”

👍 2   👎 15

Svea Ekonomis webbplats har en mycket ostrukturerad design och brister i kommunikation och tydlighet, vilket kan leda till förvirring för kunderna. Dessutom verkar det finnas problem med faktureringen och betalningspåminnelser skickas ut även om fakturan är betald i tid. Många kunder känner sig lurade och anser att det är bättre att använda tjänster som Klarna istället för att samarbeta med Svea Ekonomi. Det är också klagomål på att man inte får någon faktura och att man själv måste ringa kunderna, vilket kan upplevas som besvärligt. Sammantaget verkar Svea Ekonomi ha en del utmaningar när det gäller att leverera en smidig och pålitlig kundupplevelse på sin webbplats. (70%)

Returpolicy

“Stor risk för bedrägeri”

“oseriösa företag”

“kommer inte köpa av företag med Svea”

“Bedrövligt blufföretag”

“Oförstående kundservice och brist på flexibilitet”

👍 5   👎 30

Svea Ekonomi har en dålig returpolicy enligt kunderna med höga avgifter för returer och krävande processer för att få tillbaka pengarna. Många klagar på inkassoavgifter och extra kostnader för att få återbetalning. Dessutom verkar det vara svårt att kommunicera med deras kundtjänst och lösa eventuella problem. Sammanfattningsvis verkar det som att Svea Ekonomi har en returpolicy som inte är tillräckligt fördelaktig för kunderna. (70%)


Om Svea Ekonomi

Svea Ekonomi är ett svenskt finansbolag som grundades 1981. Företaget erbjuder en rad finansiella tjänster och produkter riktade både till företag och privatpersoner. Tjänsterna inkluderar fakturaköp, finansiering, betallösningar för e-handel, fakturering, inkasso och sparprodukter. Svea Ekonomi har under åren växt och expanderat sin verksamhet till att omfatta flera länder i Europa. Bolaget startade ursprungligen som ett inkassoföretag men har sedan dess diversifierat sitt utbud för att möta efterfrågan på bredare finansiella tjänster.


Kontaktinformation

🌐 www.svea.comKategorier

Krediter & Lån | Bolån | Lån