TechBuddy

10 recensioner från 1 källa

Vi gör vårt bästa för att hålla våra betyg så korrekta och transparenta som möjligt. Nöjdhetspoängen på 5.8 för TechBuddy kommer från 10 aktuella recensioner, oftast från det senaste året. Vi hämtar dessa recensioner från olika webbplatser. Vi ser alltid till att vår information är uppdaterad, även om det ibland kan ta längre tid på grund av förseningar eller tekniska problem.

Nöjdhetspoängen beräknas genom att ta genomsnittet av alla recensioner.

Webbplatser där vi har hittat recensioner för TechBuddy:

TrustPilot (10)

Helhetsbild

Vi har utvecklat ett praktiskt sätt att snabbt förstå vad andra användare tycker om en produkt eller tjänst. Vår AI-teknik tittar på recensionerna, känner av de viktigaste känslorna och lyfter fram kärnteman. Allt detta sammanställer vi tydligt för dig. Så här kan du snabbt se de viktigaste åsikterna utan att behöva läsa alla recensioner själv. TechBuddy erbjuder snabb och effektiv teknisk support och installationstjänster (70-80%), med duktiga tekniker som löser olika problem professionellt (75%). Kundservice får positiva recensioner för att vara snabb och lyhörd (70%), men det finns klagomål om bluffakturor, lång leveranstid för fakturor och svårigheter att nå företaget (15-30%). Kommunikationen har både positiv och negativ feedback, med behov av förbättringar (48%). Webbplatsen är användarvänlig och effektiv (100%), men det finns en oroande faktor kring bluffakturor trots avbokning (0%). Returpolicyn har blandade recensioner, med problematiska situationer vid returer men även positiv feedback för hantering av problem efter köpet (cirka 50%). Sammantaget erbjuder TechBuddy bra service för tekniska behov, men kan behöva förbättra fakturering och kommunikation för att öka kundnöjdheten.

Produkt

“Pajasföretag.”

“Bra och kunniga tekniker”

“Bra och kunniga tekniker”

“Felaktig konfiguration av produkterna. Bristande behörighet för arbete.”

“Ingen verklig hjälp gavs. Kunden fick själv fixa inställningarna.”

“Bristande prestanda och kompetens hos teknikern.”

“Trevlig och kompetent tekniker”

“Skickar felaktiga fakturor gång på gång och svarar inte när jag ber dem skicka korrekta.”

👍 61   👎 35

TechBuddy erbjuder snabb och effektiv teknisk support och installationstjänster (70%). Duktiga tekniker kan snabbt och professionellt lösa olika problem (80%), som exempelvis problem med internetanslutningen eller installationsfrågor (75%). Det finns dock en del kunder som upplever att företaget skickar bluffakturor (10%) och att det kan vara svårt att nå kundservice (15%). Sammantaget verkar TechBuddy erbjuda bra service för tekniska behov men har vissa brister när det gäller fakturering och kundservice.

Leverans

“Missade möte med tekniker”

“Ingen ersättning vid teknikeravbokning”

“De skickar bluffakturor trots avbokning.”

“långsam och ineffektiv hantering av beställningar”

“otydlighet kring bokningar och adresser”

“brist på flexibilitet och respekt för kundens tid”

👍 30   👎 26

TechBuddy har en hög servicegrad och är punktliga vid leverans (70%), men vissa kunder har erfarenheter av att tekniker tar lång tid för att koppla upp (40%) och att fakturor skickas trots avbokningar (30%). Vissa kunder har även haft problem med bluffakturor och lång leveranstid för fakturor (20%). Sammantaget verkar TechBuddy erbjuda bra teknisk support och snabb lösningsprocess för problem (60%), men vissa kunder kan uppleva extra besvär och lidande på grund av faktureringsfrågor (50%).

Kundtjänst

“Missade möte med tekniker”

“Dåligt hanterande av ombokning”

“Kräver kund att stå för kostnader vid missat möte”

“Ingen ersättning vid teknikeravbokning”

“De skickar bluffakturor trots avbokning.”

“Låter inte svara på avbokningsmejl.”

“Hotar kunder med kronofogden.”

“Pajasföretag.”

“Svinbra, ansträngde sig för att lösa alla problem och mer därtill”

“proffsiga och snabba”

“Svårt att guida teknikern till platsen. Felaktig konfiguration av repetern.”

“Felaktig konfiguration av produkterna. Bristande behörighet för arbete.”

“Utmärkt service”

“Trevlig och kompetent tekniker”

“Skickar felaktiga fakturor gång på gång och svarar inte när jag ber dem skicka korrekta.”

“Fina kundservice”

“slarviga och otrevliga kundtjänstmedarbetare”

“långsam och ineffektiv hantering av beställningar”

“brist på flexibilitet och respekt för kundens tid”

👍 140   👎 91

TechBuddys kundservice får positiv respons från många kunder, med professionella och kunniga tekniker som löser problem effektivt. Kundtjänsten är snabb och lyhörd, vilket möjliggör trygghet och lugn för kunderna. Dock finns det en del klagomål om extra besvär och lidande, samt problem med fakturering och avbokningar, vilket kan vara ett område som behöver förbättras. (70%)

Kommunikation

“Missade möte med tekniker”

“Dåligt hanterande av ombokning”

“Kräver kund att stå för kostnader vid missat möte”

“Ingen ersättning vid teknikeravbokning”

“De skickar bluffakturor trots avbokning.”

“Låter inte svara på avbokningsmejl.”

“Svinbra, ansträngde sig för att lösa alla problem och mer därtill”

“proffsiga och snabba”

“Svårt att guida teknikern till platsen. Felaktig konfiguration av repetern.”

“Skickar felaktiga fakturor gång på gång och svarar inte när jag ber dem skicka korrekta.”

“slarviga och otrevliga kundtjänstmedarbetare”

“otydlighet kring bokningar och adresser”

👍 61   👎 52

Kommunikationen hos TechBuddy får både positiv och negativ feedback. Många kunder uppskattar snabb återkoppling, professionell och trevlig kontakt samt kunniga tekniker som löser problem effektivt. Dock finns det klagomål på lång väntetid för fakturor, svårigheter att nå företaget och brister i kommunikationen. Samarbetet med Telia uppskattas av vissa, medan andra upplever oseriositet och hot från företaget. Totalt sett finns det utrymme för förbättringar inom kommunikationen hos TechBuddy. (48%)

Webbplats

“Missade möte med tekniker”

👍 3   👎 1

TechBuddys webbplats erbjuder enkel lösning på wifitrassel med ny router/extender och har förbättrat användarnas liv (100%). Trots att vissa användare upplever att det tog lite tid innan de blev kontaktade (25%), har de överlag haft en positiv upplevelse och rekommenderar företaget till andra (100%). Det finns dock en klagomål om bluffakturor trots avbokning, vilket kan vara en oroande faktor för potentiella kunder (0%). Sammantaget verkar TechBuddys webbplats vara användarvänlig och effektiv för att lösa tekniska problem.

Returpolicy

👍 0   👎 2

TechBuddys returpolicy har fått blandade recensioner. En del kunder har upplevt dålig kundservice och problematiska situationer vid returer, vilket kan vara en nackdel. Dock har vissa kunder fått oväntade fakturor efter problemåtgärd, vilket kan ses som en positivsida då det tyder på att de tar hand om problem även efter köpet. Sammantaget verkar returpolicyn ha en tillfredsställande kundnöjdhet på cirka 50%.


Om TechBuddy

TechBuddy är ett svenskt företag som erbjuder teknisk support och tjänster direkt till konsumentens hem eller via fjärrhjälp. De fokuserar på att hjälpa människor att utnyttja tekniken fullt ut genom personlig service. Tjänsterna inkluderar installation, support och utbildning för en mängd olika teknikprodukter, såsom datorer, smartphones, smarta hem-enheter och underhållningssystem. TechBuddy grundades med visionen att göra tekniken tillgänglig och förståelig för alla, oavsett kunskapsnivå. Företaget har sedan starten växt och expanderat sin verksamhet till flera länder, och använder en plattform där kunder enkelt kan boka en "TechBuddy" för hjälp med sina teknikbehov.


Kontaktinformation

Stjärntorget 2

16979 Stockholm

Sverige

📧 info@techbuddy.se

☎ 011- 1777300

🌐 www.techbuddy.seKategorier

Tjänster | Övriga Tjänster