FOOTPATROL

3 recensioner från 1 källa

Vi gör vårt bästa för att hålla våra betyg så korrekta och transparenta som möjligt. Nöjdhetspoängen på 2 för FOOTPATROL kommer från 3 aktuella recensioner, oftast från det senaste året. Vi hämtar dessa recensioner från olika webbplatser. Vi ser alltid till att vår information är uppdaterad, även om det ibland kan ta längre tid på grund av förseningar eller tekniska problem.

Nöjdhetspoängen beräknas genom att ta genomsnittet av alla recensioner.

Webbplatser där vi har hittat recensioner för FOOTPATROL:

Trustpilot

Erfarenheter med Returpolicy Returpolicy

Vi har utvecklat ett praktiskt sätt att snabbt förstå vad andra användare tycker om en produkt eller tjänst. Vår AI-teknik tittar på recensionerna, känner av de viktigaste känslorna och lyfter fram kärnteman. Allt detta sammanställer vi tydligt för dig. Så här kan du snabbt se de viktigaste åsikterna utan att behöva läsa alla recensioner själv. FOOTPATROL har en bristfällig återbetalningspolicy med höga returkostnader och långsam återbetalning (90%). Returhanteringen är misslyckad och omständig, kräver utskrift av retursedlar och saknar kundkontakt vilket resulterar i höga kostnader och felaktiga leveranser (95%). Storlekarna stämmer inte alls vilket gör att företaget bör undvikas för att undvika problematiska returer (80%).

“förlorat referens till skor”

👍 0   👎 14

Sammanfattade recensioner

Vi använder AI för att omvandla varje recension till en tydlig och kortfattad sammanfattning. Dessa sammanfattningar är kronologiskt ordnade så att du enkelt kan läsa de senaste användaråsikterna och erfarenheterna. Nedan hittar du dessa översikter, så att du snabbt kan se vad andra användare tycker är viktigt.

Milton Alvarado bari - 3 år sedanTrustpilot 🔗

  • lura kunder med falska produkter
  • förlorat referens till skor
  • saknar ärlighet och transparens