Sensor Alarm

23 recensioner från 2 källor

Vi gör vårt bästa för att hålla våra betyg så korrekta och transparenta som möjligt. Nöjdhetspoängen på 6.6 för Sensor Alarm kommer från 23 aktuella recensioner, oftast från det senaste året. Vi hämtar dessa recensioner från olika webbplatser. Vi ser alltid till att vår information är uppdaterad, även om det ibland kan ta längre tid på grund av förseningar eller tekniska problem.

Nöjdhetspoängen beräknas genom att ta genomsnittet av alla recensioner.

Webbplatser där vi har hittat recensioner för Sensor Alarm:

OmdömesStälle (8)
TrustPilot (15)

Helhetsbild

Vi har utvecklat ett praktiskt sätt att snabbt förstå vad andra användare tycker om en produkt eller tjänst. Vår AI-teknik tittar på recensionerna, känner av de viktigaste känslorna och lyfter fram kärnteman. Allt detta sammanställer vi tydligt för dig. Så här kan du snabbt se de viktigaste åsikterna utan att behöva läsa alla recensioner själv. Sensor Alarm erbjuder en produkt med enkel installation och bra funktionalitet (67%), som ger trygghet både hemma och på resande fot. Trots detta finns det utmaningar som otillräcklig kundsupport och otydliga abonnemangsvillkor (33%), vilket kan leda till faktureringsproblem och känslan av att bli lurad. Det finns dock potential för förbättringar, som att effektivisera appaktiveringen och erbjuda en utomhussiren för ökad säkerhet. Totalt sett erbjuder Sensor Alarm en pålitlig larmprodukt, men behöver arbeta på att förbättra kundsupport och kommunikation för att öka användarvänligheten.

Produkt

“Enkelt och smart larm”

“App ingår och kan alltid styra larmet på distans”

“Enkelt att komma igång”

“Skickar fakturor utan avtal”

“Förtidig fakturering”

“Fungerar inte”

“Fungerar felfritt”

“Anpassat efter djur”

“Trivs väldigt bra med sensor”

“Bra och enkel produkt”

“Lägger till fler tjänster hela tiden”

“Verkade funka i samtalet”

“Dosan larmade hela tiden”

“Larmet fungerar ibland”

“Har fortfarande problem med att larmet inte fungerar varje gång”

“Svårt att lita på larmet då det inte fungerar konsekvent”

“Kräver ständig omstart för att fungera korrekt”

“larmet fungerar dåligt”

“blufföretag”

“Lätt att installera och använda”

“Otydliga villkor”

“Bra produkt som funkar felfritt”

“Möjligheten att prova larmet gratis i en månad”

“Enkelt o hantera och enkelt att installera”

“Enkelt och intuitivt”

“Enkelt att hantera och enkelt att installera”

“smidigt larm”

“Ringde upp unga människor som inte behövde larmtjänst”

“Erbjöd abonnemang utan tydlig information om kostnader”

“Trygghet vid händelser”

“Trygghet när borta från hemmet”

👍 99   👎 57

SensorAlarm är ett smidigt och intuitivt larm med enkel installation och användning. Det ger en stor trygghet när man är hemifrån eller reser, även i hela Europa. Dock finns det otillräcklig support och otydliga abonnemangsvillkor, vilket har lett till faktureringsproblem för vissa användare. Eftersom det fortsätter skicka fakturor trots avbrutna tjänster och har vissa brister i funktionen, kan det kännas lurande. Det finns dock potential för förbättring, som att snabba upp appaktiveringen och erbjuda en utomhussiren för ökad säkerhet. Overall, SensorAlarm erbjuder en bra trygghet, men kan kräva förbättringar för att vara helt pålitligt och användarvänligt.

Leverans

“Installerades på ca 15 minuter”

“Fungerar inte”

“Lägger till fler tjänster hela tiden”

“Svarar inte och håller inte vad de lovar.”

“blufföretag”

“Snabb och smidig uppstart”

“Enkelt o hantera och enkelt att installera”

“Enkelt att hantera och enkelt att installera”

“Ringde upp unga människor som inte behövde larmtjänst”

👍 23   👎 29

Leveransen av Sensor Alarm har enkel installation, snabb uppstart och fungerar utmärkt i hela Europa (67%). Dock finns brister som urusel support, fortsatta fakturor trots betalningar och lång uppsägningstid utan information (33%). Det finns även klagomål på att det tar extra tid att skicka tillbaka produkten och att faktureringen är krånglig och kan vara inkonsekvent. Trots detta rekommenderas produkten för sin bra funktionalitet och enkel installation.

Kundtjänst

“Kundservice är svårt att nå via telefon och svarar inte på mejl”

“Enkelt att komma igång”

“Svårt att få svar om fakturan”

“Långsamma svarstider”

“Bra information och hjälp med att komma igång med larmet”

“Har soc hjälp och vill veta billigaste alternativet”

“Kan förbättra kundtjänsten lite”

“Bra kundservice”

“Kundservice är den sämsta jag vart med om.”

“Snabb hjälp”

“Ingen support på söndag”

“otroligt oseriösa”

“larmet fungerar dåligt”

“kundtjänsten inte hör av sig”

“skyller på varandra”

“blufföretag”

“Bedrägliga telefonförsäljare”

“Kundbemötande”

“Svår kontakt”

“Möjligheten att prova larmet gratis i en månad”

“Trevlig personal”

“Ringde upp unga människor som inte behövde larmtjänst”

“Krävde kostnader för tjänster utan avtal”

“Svårt att ändra bokat möte inom rimlig tid”

“Effektiv avskrivning av kostnader vid kontakt”

“Bra bemötande”

👍 85   👎 104

Sensor Alarm har en konfliktfylld kundservice med både positiva och negativa omdömen. De erbjuder möjligheten att prova larmet gratis i en månad (50%) och har trevlig personal (10%), men det är svårt att få tag på företaget (20%) och supporten är urusel (20%). Dessutom finns det problem med fakturering och uppsägningstider (30%). Sammantaget verkar Sensor Alarm ha vissa bra aspekter, men det finns utrymme för förbättringar inom kundserviceområdet.

Kommunikation

“Kundservice är svårt att nå via telefon och svarar inte på mejl”

“Enkelt och smart larm”

“Enkelt att komma igång”

“Skickar fakturor utan avtal”

“Svårt att få svar om fakturan”

“Långsamma svarstider”

“Fungerar inte”

“Bra information och hjälp med att komma igång med larmet”

“Fungerar felfritt”

“Trivs väldigt bra med sensor”

“Bra och enkel produkt”

“Svarar inte och håller inte vad de lovar.”

“Snabb hjälp”

“Verkade funka i samtalet”

“Svårt att lita på larmet då det inte fungerar konsekvent”

“Kräver ständig omstart för att fungera korrekt”

“kundtjänsten inte hör av sig”

“skyller på varandra”

“Bedrägliga telefonförsäljare”

“Lätt att installera och använda”

“Säljmetoder”

“Felaktig information”

“smidigt larm”

“Ringde upp unga människor som inte behövde larmtjänst”

“Erbjöd abonnemang utan tydlig information om kostnader”

“Hotade med kostnader innan giltigt avtal fanns”

“Svårt att ändra bokat möte inom rimlig tid”

“Trygghet vid händelser”

👍 42   👎 95

Kommunikationen från Sensor Alarm får blandade recensioner, med vissa kunder som upplevt bristande information och svårigheter att få kontakt med företaget. Andra uppskattar den tydliga kommunikationen och snabba återkopplingen. Installationen och användningen av larmet anses vara enkel och smidig av vissa kunder, medan andra har haft problem med faktureringen och behövt kämpa för att få rätt support. Sammantaget verkar Sensor Alarm vara en pålitlig produkt med bra funktionalitet, men med utrymme för förbättringar när det gäller kundsupport och kommunikation. (44%)

Webbplats

“App ingår och kan alltid styra larmet på distans”

“Bra information och hjälp med att komma igång med larmet”

“blufföretag”

“Bedrägliga telefonförsäljare”

“Enkelt o intiutivt”

“Enkelt och intuitivt”

👍 5   👎 9

Sensor Alarm's website är enkel och intuitiv att använda, vilket underlättar installation och aktivering av larmet. Genom appen och 4G triangulering kan man enkelt hitta var ens vagn befinner sig vid eventuell stöld. Tyvärr finns det brister såsom svårigheter att logga in för att kontrollera fakturor och brist på specifik feedback på pris och produkter. Trots snabb och smidig installation kan det vara frustrerande att inte veta vad man ska göra när larmet går, och att det saknas valmöjligheter i appen. (70%)

Returpolicy

👍 4   👎 12

Sensor Alarm har en returpolicy som verkar vara enkel och kostnadsfri för kunderna, vilket uppskattas av många. Dock verkar det finnas problem med att produkterna skickas tillbaka i tid och vissa kunder har upplevt svårigheter och avtalsbrott i samband med returprocessen. Det är även oklart om det finns någon form av kompensation vid larmavbrott, vilket kan vara en nackdel för vissa användare. Sammantaget verkar Sensor Alarm ha både fördelar och nackdelar när det gäller deras returpolicy. (30%)


Om Sensor Alarm

Sensor Alarm är ett svenskt säkerhetsföretag som specialiserar sig på larmlösningar för hem och företag. Med en lång historia inom branschen har de etablerat sig som en pålitlig aktör på marknaden. Företaget grundades med målet att erbjuda en flexibel och enkel lösning för övervakning och skydd av hemmet. Med innovativ teknik och användarvänliga gränssnitt har de blivit en ledande aktör inom säkerhetsbranschen i Sverige. Sensor Alarm erbjuder en mobilapplikation för att hantera larmsystemet direkt från användarnas smartphones. Källa: https://www.omdomesstalle.se/recensioner/sensor-alarm/


Kontaktinformation

🌐 www.sensoralarm.seKategorier

Tjänster | Övriga Tjänster