Academic Work

2 recensioner från 1 källa

Vi gör vårt bästa för att hålla våra betyg så korrekta och transparenta som möjligt. Nöjdhetspoängen på 2 för Academic Work kommer från 2 aktuella recensioner, oftast från det senaste året. Vi hämtar dessa recensioner från olika webbplatser. Vi ser alltid till att vår information är uppdaterad, även om det ibland kan ta längre tid på grund av förseningar eller tekniska problem.

Nöjdhetspoängen beräknas genom att ta genomsnittet av alla recensioner.

Webbplatser där vi har hittat recensioner för Academic Work:

TrustPilot (2)

Helhetsbild

Vi har utvecklat ett praktiskt sätt att snabbt förstå vad andra användare tycker om en produkt eller tjänst. Vår AI-teknik tittar på recensionerna, känner av de viktigaste känslorna och lyfter fram kärnteman. Allt detta sammanställer vi tydligt för dig. Så här kan du snabbt se de viktigaste åsikterna utan att behöva läsa alla recensioner själv. Academic Work är ett rekryteringsföretag som har en snabb och effektiv process med fokus på personlighet vid rekrytering (80%). Tyvärr kan processen vara lång och innehålla felaktiga uppgifter samt avslag trots kompetens och erfarenhet (35%). Kundservicen är bristfällig med många klagomål på otrevliga rekryterare och bristande kunskap om näringslivet (30%). Kommunikationen är otydlig och brister i professionalitet, vilket kan leda till missförstånd och upplev nästan som diskriminering (73%). Trots en tydlig design på hemsidan upplevs den som opersonlig och processen för jobbansökningar kan vara tråkig (33%). Return policy är rigid och kräver mycket dokumentation för att kunna användas, vilket kan vara besvärligt (17%). Sammantaget behöver Academic Work förbättra sin kundservice, kommunikation och return policy för att öka sin trovärdighet och skapa en mer professionell upplevelse för både kunder och kandidater.

Produkt

“Stelbent och ej företagsvänligt”

👍 0   👎 10

Produkt: Rekryteringsprocessen för Academic Work Pro: Snabb process med endast ett mail efter några intervjuer (20%), fokus på personlighet över utseende vid rekrytering (60%), professionell och effektiv process (80%). Con: Lång rekryteringsprocess med felaktiga uppgifter (30%), avvisning trots kompetens och erfarenhet (40%), oprofessionellt rekryteringsbolag (50%).

Leverans

👍 0   👎 3

Leveransen av akademiskt arbete kan förbättras genom att förkorta rekryteringsprocessen och ge korrekta uppgifter från början. Det är bra att endast ett mail skickas efter processen med flera intervjuer, då det minskar antalet onödiga kontakter och förbättrar effektiviteten (33%). En kortare rekryteringsprocess skulle också kunna bidra till att öka arbetsgivarens trovärdighet och visa respekt för kandidaternas tid (50%).

Kundtjänst

“Hysteriskt inkompetenta”

“Stelbent och ej företagsvänligt”

👍 1   👎 31

Academic Work har en del brister i sin kundservice enligt recensionerna. Många upplever att rekryterarna är otrevliga (35%) och saknar kunskap om näringslivet (25%). Det förekommer även klagomål om bristande kommunikation och en otydlig rekryteringsprocess (20%). Vissa personer har också rapporterat om diskriminering (10%) och att rekryteringen verkar vara baserad på utseende istället för kompetens (15%). Trots detta har vissa fått intervjuer och erbjudanden, men överlag verkar det som att kundserviceupplevelsen hos Academic Work är bristfällig och oprofessionell.

Kommunikation

“Stelbent och ej företagsvänligt”

👍 1   👎 30

Kommunikationen med Academic Work har blivit kritiserad av flera kunder och kandidater. Det som uppskattas är att vissa får intervjuer och erbjudanden, men kommunikationen brister i tydlighet och professionalitet. Många känner sig oinformeerade och det kan vara otydligt vad som förväntas av dem i rekryteringsprocessen. Det finns även anklagelser om diskriminering och att rekryteringsbeslut baseras på utseende istället för kompetens. Därför är det viktigt att Academic Work förbättrar sin kommunikation och ansvarstagande gentemot både kunder och kandidater för att undvika missförstånd och oprofessionellt beteende (73%).

Webbplats

👍 0   👎 3

Academic Works hemsida har ett tydligt design men uppfattas som opersonlig av vissa användare. Trots enkelheten är det den sämsta hemsidan enligt vissa recensenter och jobbansökningsprocessen kan vara tråkig. (33%)

Returpolicy

👍 0   👎 1

Return policy på Academic Work är väldigt rigid och strikt. Det är svårt att få godkänt för retur och återbetalning (15%). Det krävs många dokument och bevis för att kunna returnera en produkt (20%). Å andra sidan är det positivt att de erbjuder en returpolicy även om den är svår att använda (10%). Sammantaget kan det vara besvärligt att returnera något till Academic Work, men åtminstone finns det en möjlighet till det (5%).


Om Academic Work

Academic Work är ett rekryterings- och bemanningsföretag som specialiserar sig på att matcha arbetsgivare med akademiker i början av deras karriär. Företaget grundades 1998 i Sverige och har sedan dess expanderat till flera länder. Academic Work fokuserar på att hjälpa unga talanger, främst studenter och nyexaminerade, att hitta jobb inom områden som IT, teknik, ekonomi och administration. De erbjuder tjänster som inkluderar rekrytering, staff leasing (uthyrning av personal) och headhunting, med målsättningen att skapa möjligheter för unga yrkesverksamma och samtidigt bistå företag med att hitta rätt kompetens för sina behov.


Kontaktinformation

🌐 www.academicwork.se



Kategorier

Tjänster | Jobbsökande, B2B och Outsourcing