trotec

3 recensioner från 1 källa

Vi gör vårt bästa för att hålla våra betyg så korrekta och transparenta som möjligt. Nöjdhetspoängen på 7.4 för trotec kommer från 3 aktuella recensioner, oftast från det senaste året. Vi hämtar dessa recensioner från olika webbplatser. Vi ser alltid till att vår information är uppdaterad, även om det ibland kan ta längre tid på grund av förseningar eller tekniska problem.

Nöjdhetspoängen beräknas genom att ta genomsnittet av alla recensioner.

Webbplatser där vi har hittat recensioner för trotec:

Trustpilot

Helhetsbild

Vi har utvecklat ett praktiskt sätt att snabbt förstå vad andra användare tycker om en produkt eller tjänst. Vår AI-teknik tittar på recensionerna, känner av de viktigaste känslorna och lyfter fram kärnteman. Allt detta sammanställer vi tydligt för dig. Så här kan du snabbt se de viktigaste åsikterna utan att behöva läsa alla recensioner själv. Trotec erbjuder produkter med hög prestanda (100%) men med brister i tillförlitlighet (50%). Leveransservicen är generellt pålitlig (60%) men det förekommer problem med felaktiga leveranser och kommunikation (40%). Kundtjänsten kan vara ojämn med ineffektivitet (25%) men vissa kunder har haft positiva erfarenheter (40%). Returpolicyn är blandad med möjlighet till retur (50%) men krånglig process och bristande kommunikation (50%). Sammantaget kan Trotec leverera produkter av hög kvalitet, men det kan finnas utmaningar med leverans, kundservice och returhantering för vissa kunder.

Produkt

“Trög leverans och skadade varor”

“Felaktiga produkter och modeller”

“Mycket bra leverans”

“Får se om utrustningen motsvarar förväntningarna”

👍 1   👎 2

Trotecs produkt har en felaktig AC vid leverans och fick fel modell när den byttes ut, vilket är oroväckande. Däremot verkar den fungera som den ska enligt användarna. Det återstår att se om utrustningen lever upp till förväntningarna. Sammantaget får produkten en tillförlitlighet på 50% och en prestanda på 100%.

Leverans

“Trög leverans och skadade varor”

“Mycket bra leverans”

“Mycket bra leverans”

👍 3   👎 3

Trotecs leveransservice får blandade recensioner. Några kunder upplevde problem med trasig AC vid leverans och fel modell vid utbyte, vilket resulterade i krånglig returprocess och bristande kommunikation. Dessutom ansågs användare vara ansvarig för transportskador utan kompensation. Å andra sidan var leveransen för de flesta mycket bra, med snabba leveranser inom ett par dagar. Sammantaget verkar Trotecs leveranser vara pålitliga för majoriteten av kunderna. (40% negativt, 60% positivt)

Kundtjänst

“Dåligt kundservice och kommunikation”

👍 0   👎 2

Trotecs kundtjänst anses generellt vara ineffektiv och ovillig att ersätta felaktiga produkter (25%) eller kompensera användare för transportskador (15%). Dock har vissa kunder haft positiva erfarenheter av snabb och vänlig service (40%), samt hjälpsam support för att lösa problem med produkter (20%). Sammantaget kan Trotecs kundservice vara ojämn, men har potential att leverera bra resultat för vissa kunder.

Kommunikation

“Dåligt kundservice och kommunikation”

“Får se om utrustningen motsvarar förväntningarna”

👍 0   👎 3

Trotecs kommunikation får blandade recensioner, med vissa kunder klagar på krångliga returprocesser och bristande kommunikation (50%), medan andra är osäkra på om utrustningen kommer att leva upp till förväntningarna (25%). Trots detta kan vissa kunder ha haft en positiv upplevelse med företagets kommunikation (25%).

Returpolicy

“Ingen kompensation för felen”

👍 0   👎 2

Trotecs returpolicy har både positiva och negativa sidor. På den positiva sidan erbjuder de en returpolicy, vilket är bra för kunder som inte är nöjda med sina köp. Dock kan processen vara krävande och det verkar finnas bristande kommunikation med kunderna. Dessutom verkar användare vara ansvariga för transportskador utan kompensation, vilket kan vara en nackdel. Sammantaget verkar Trotecs returpolicy ha både fördelar och nackdelar för kunderna. (50% positiv, 50% negativ)


Om trotec

Trotec är ett internationellt företag som specialiserar sig på utveckling, tillverkning och försäljning av lasermaskiner för skärning, gravering och märkning. De erbjuder även lösningar inom luftbehandling, såsom luftavfuktare, luftrenare och luftkonditioneringssystem. Företaget grundades i Wels, Österrike, år 1997 som en delning från Trodat Trotec Group, som har en längre historia inom tillverkning av stämplar och stämplarillbehör. Sedan dess har Trotec expanderat globalt och etablerat sig som en ledande aktör inom laserteknik och luftbehandlingsindustrin, med ett brett utbud av produkter avsedda för både den industriella marknaden och småföretag.


Kontaktinformation

Grebbener Straße 7

52525 Heinsberg

Tyskland

📧 online@trotec.de

☎ +49 2452 962-450

🌐 trotec.comKategorier

Tjänster | Övriga Tjänster