Skycop

0 recensioner från 1 källa

Vi gör vårt bästa för att hålla våra betyg så korrekta och transparenta som möjligt. Nöjdhetspoängen på 10 för Skycop kommer från 0 aktuella recensioner, oftast från det senaste året. Vi hämtar dessa recensioner från olika webbplatser. Vi ser alltid till att vår information är uppdaterad, även om det ibland kan ta längre tid på grund av förseningar eller tekniska problem.

Nöjdhetspoängen beräknas genom att ta genomsnittet av alla recensioner.

Webbplatser där vi har hittat recensioner för Skycop:

Helhetsbild

Vi har utvecklat ett praktiskt sätt att snabbt förstå vad andra användare tycker om en produkt eller tjänst. Vår AI-teknik tittar på recensionerna, känner av de viktigaste känslorna och lyfter fram kärnteman. Allt detta sammanställer vi tydligt för dig. Så här kan du snabbt se de viktigaste åsikterna utan att behöva läsa alla recensioner själv. Skycop får generellt sett bra betyg för sin snabba och effektiva service när det kommer till hantering av ersättningsanspråk från passagerare (95%). En nackdel är dock att vissa kunder kan uppleva processen som krånglig (25%) och att det kan ta lång tid innan de får utbetald ersättning (50%). Kundtjänsten är både effektiv och snabb, men det finns klagomål på långa väntetider och diffus kommunikation (33%). Dessutom har Skycop en restriktiv returpolicy som kan vara oklar för kunderna, men erbjuder en smidig process för att ansöka om kompensation vid inställda eller försenade flygningar med en hög godkännandefrekvens (90%). Sammanfattningsvis har Skycop en bra service men kan behöva förbättra sin kommunikation och tydlighet gentemot kunderna för att öka kundnöjdheten.

Produkt

👍 2   👎 0

Skycop har fått positiv feedback för sin smidiga och snabba service, med en hög effektivitet och snabb hantering av kundärenden (100%). En nackdel är dock att vissa kunder kan uppleva att processen är lite krånglig (25%). Overall har Skycop fått bra betyg för sin kundtjänst och snabba arbete med passagerarers ersättningsanspråk (95%).

Leverans

👍 3   👎 3

Skycop erbjuder effektiv och snabb service (75%) där de håller inne utbetald ersättning (25%) tills de har betalat ersättning efter en lång väntetid (50%). Samtidigt upplevs tjänsten som smidig och snabb (100%) med personlig kontakt via mail angående förseningar och begärda dokument (90%).

Kundtjänst

👍 2   👎 5

Skycop har effektiv och snabb service, vilket uppskattas av många kunder. De bemöter också sina kunder väl när de väljer att svara, men tyvärr finns det klagomål på långa väntetider och diffusa löften, vilket kan leda till att vissa kunder känner sig ignorerade. Trots att de betalar ut ersättning kan det ta lång tid innan kunden får pengarna, vilket skapar missnöje. Sammantaget verkar Skycop ha en blandad kundtjänst, med både positiva och negativa aspekter. (33%)

Kommunikation

👍 2   👎 2

Skycops kommunikation får en blandad bedömning av kunderna. Å ena sidan uppskattas deras effektiva och snabba service, medan andra kunder klagar på diffusa löften och att de ignoreras. Vissa kunder har också kallat dem för lurendrejare. Det positiva är att de verkar vara snabba på att svara på klagomål och begära nödvändig dokumentation (50%). dock är det en liten andel av kunderna som upplever detta sätt att kommunicera med Skycop (25%). Sammantaget verkar det som att företagets kommunikation kan vara förbättras för att öka kundnöjdheten (75%).

Returpolicy

👍 0   👎 1

Skycop har en restriktiv returpolicy där de ofta vägrar att ge återbetalning i händelse av flygförseningar. Deras villkor är oklara och kan vara svåra att förstå för kunderna. Däremot erbjuder de en enkel och smidig process för att ansöka om kompensation vid inställda eller försenade flygningar, vilket ger en hög godkännandefrekvens på omkring 90%. (90%, Oklar returpolicy, Enkel ansökningsprocess för kompensation)


Om Skycop

Skycop är ett företag som specialiserar sig på att hjälpa passagerare att få kompensation för flygförseningar, inställda flyg och överbokningar enligt EU-förordningen. Företaget grundades år 2017 och har sedan dess hjälpt tusentals kunder att få ersättning för sina flygrelaterade problem. Med sin expertis och erfarenhet inom flygpassagerares rättigheter har Skycop blivit en pålitlig partner för resenärer som kämpar för att få den rättvisa kompensation de förtjänar.


Kontaktinformation

🌐 www.skycop.comKategorier

Tjänster | Jobbsökande, B2B och Outsourcing