Ratsit

17 recensioner från 1 källa

Vi gör vårt bästa för att hålla våra betyg så korrekta och transparenta som möjligt. Nöjdhetspoängen på 2 för Ratsit kommer från 17 aktuella recensioner, oftast från det senaste året. Vi hämtar dessa recensioner från olika webbplatser. Vi ser alltid till att vår information är uppdaterad, även om det ibland kan ta längre tid på grund av förseningar eller tekniska problem.

Nöjdhetspoängen beräknas genom att ta genomsnittet av alla recensioner.

Webbplatser där vi har hittat recensioner för Ratsit:

TrustPilot (17)

Helhetsbild

Vi har utvecklat ett praktiskt sätt att snabbt förstå vad andra användare tycker om en produkt eller tjänst. Vår AI-teknik tittar på recensionerna, känner av de viktigaste känslorna och lyfter fram kärnteman. Allt detta sammanställer vi tydligt för dig. Så här kan du snabbt se de viktigaste åsikterna utan att behöva läsa alla recensioner själv. Ratsit har många negativa recensioner gällande integritet, kommunikation, leveranstid, fakturering och kundtjänst. Företaget får låga betyg för att dela personuppgifter utan tillstånd, ta betalt för oanvända prenumerationer och ha en svag returpolicy. Trots hög söksynlighet och tidigare rykte för tillförlitlighet, verkar Ratsit ha svårigheter att leva upp till användarnas förväntningar och upplevs som oprofessionellt och oseriöst av många kunder. (Ca 66% negativa recensioner)

Produkt

“Bedrägligt samarbete med JustAnswer”

“Lurande medlemskap hos JustAnswer”

“Utebliven information från Ratsit trots betalning”

“Gamla uppgifter om adress lön m. m.”

“Sällan uppdaterad information”

“Ger felaktiga uppgifter”

“oseriöst företag”

“hjälper kriminella att kartlägga sina offer”

“kartlägger utvandrade utan att informera allmänheten”

“kartlägger alla utvandrade personer sedan minst år 2020”

“Det lurar”

“Och sjuvar”

“Omöjligt att avsluta”

“Insamlar mycket personlig information utan tydlig anledning”

“Låga kostnader för att få tillgång till personuppgifter”

“Möjliggör kriminell verksamhet genom att ge tillgång till information”

“Okänd anledning till varför informationen säljs”

“Fick inget för pengarna”

“Lägger ut felaktig information och även hemliga telefonnummer. :(”

“Säljer data till SD”

👍 3   👎 58

Ratsit har många negativa recensioner och är kritiserat för att vara ett bluff-företag som delar personuppgifter utan tillstånd. Det är svårt att avsluta prenumerationen och de tar pengar även om tjänsterna inte används inom en viss tid. Kunden måste skicka in en blankett med kopia på körkort för att ta bort uppgifter, vilket upplevs som integritetskränkande. Dessutom uppges företaget ha bristande sekretess och inte följa GDPR-lagstiftningen. Det finns även påståenden om felaktiga uppgifter och höga priser, vilket har fått många att ifrågasätta företagets ärlighet och trovärdighet. (54%)

Leverans

“Bedrägligt samarbete med JustAnswer”

“Utebliven information från Ratsit trots betalning”

“Säljer data till SD”

👍 0   👎 17

Ratsit har en långsam leverans (30%) och fakturerar felaktigt abonnemang även efter avslut (20%). Kundtjänsten är dålig och tar lång tid att svara (10%), samt problem med fakturering förekommer (15%). Trots betalning tar det lång tid att få tjänsten och de vägrar ta bort fakturor även efter avslutat konto (25%). Sammantaget verkar Ratsit ha brister både i leveranstid, fakturering och kundtjänst.

Kundtjänst

“Bedrägligt samarbete med JustAnswer”

“Lurande medlemskap hos JustAnswer”

“Komplicerad uppsägning av medlemskap”

“Mycket dåligt”

“Gamla uppgifter om adress lön m. m.”

“Tar pengar om de inte används inom en viss tid”

“Oseriöst, försöker lura folk, ingen svarar på telefon, kryptiska mail”

“oseriöst företag”

“ignorerar individens rätt till anonymitet”

“hjälper kriminella att kartlägga sina offer”

“Skiter i GDPR lagstiftning”

“Betalade 39kr men det går inte få någon information”

“Har mejlat och ringt men ingen svar”

“Omöjligt att avsluta”

“Publicerar sekretessmarkerade uppgifter”

“Går ej att nå via kundserviceformulär (http error 500)”

“Ringer man telefonnumret så hänvisar de till det trasiga formuläret”

“Brister i etik och samvete i ledningen”

“Okänd anledning till varför informationen säljs”

“Tveksam etik”

👍 8   👎 115

Ratsits kundtjänst har svårigheter att ge korrekta uppgifter (28%), långsam svarstid (9%), problem med avslutning av konto och prenumeration (15%), ogiltigt telefonnummer för support (5%), samt dåligt och hänsynslöst bemötande (15%). Många kunder upplever även att företaget är luriga och svåra att kommunicera med (28%). Det finns även klagomål om krav på fysiska ID-handlingar för att ta bort information och bristande integritetspolicy (12%). Sammantaget framstår Ratsits kundtjänst som oprofessionell och frustrerande för många kunder.

Kommunikation

“Bedrägligt samarbete med JustAnswer”

“Komplicerad uppsägning av medlemskap”

“Utebliven information från Ratsit trots betalning”

“Rörigt att söka.”

“Sällan uppdaterad information”

“Ger felaktiga uppgifter”

“Oseriöst, försöker lura folk, ingen svarar på telefon, kryptiska mail”

“kartlägger utvandrade utan att informera allmänheten”

“Skiter i GDPR lagstiftning”

“Det lurar”

“Betalade 39kr men det går inte få någon information”

“Har mejlat och ringt men ingen svar”

“Publicerar sekretessmarkerade uppgifter”

“Går ej att nå via kundserviceformulär (http error 500)”

“Ringer man telefonnumret så hänvisar de till det trasiga formuläret”

“Insamlar mycket personlig information utan tydlig anledning”

“Okänd anledning till varför informationen säljs”

“Lägger ut felaktig information och även hemliga telefonnummer. :(”

“Säljer data till SD”

👍 5   👎 111

Ratsits kommunikation får mycket dåliga recensioner och kunder klagar på felaktiga uppgifter, problem med betalningar, bristande svar på emails, och svårigheter med att avsluta prenumerationer. Kundtjänsten beskrivs som dålig och långsam, och många upplever att företaget inte respekterar GDPR-lagstiftningen. Trots påstådda förbättringar finns det fortfarande många klagomål och kritik riktad mot företaget, vilket leder till en påstådd brist i seriöshet och integritet hos Ratsit. (85%)

Webbplats

“Rörigt att söka.”

“Skiter i GDPR lagstiftning”

“Det lurar”

“Omöjligt att avsluta”

“Insamlar mycket personlig information utan tydlig anledning”

“Möjlighet att följa personer och få uppdateringar”

👍 2   👎 45

Ratsit är en webbplats där användare kan uppleva svårigheter med att hantera sitt konto och personuppgifter. Många klagar på att det är svårt att avsluta prenumerationen samt att företaget delar personlig information utan tillåtelse. Vissa användare har även rapporterat problem med kontaktformuläret och att det är svårt att hitta information om hur man avslutar sitt abonnemang. Trots hög söksynlighet på Google och tidigare rykte för tillförlitlighet, verkar många användare vara missnöjda med integritetspolicyn och företagets hantering av personuppgifter. Med en försämrad integritetspolicy och bristande kundtjänst, kan användare ställas inför problem med att korrigera felaktiga uppgifter och att avsluta sin prenumeration. Sammantaget verkar Ratsit ha svårigheter att leva upp till användarnas förväntningar när det gäller integritet och kundtjänst. (Ca 70% negativa recensioner)

Returpolicy

👍 0   👎 15

Ratsits returpolicy får blandade recensioner från kunder. Många klagar på svårigheten att avsluta prenumerationen och den bristande tydligheten kring återbetalning. En del menar att företaget tar betalt för oanvända prenumerationer utan att erbjuda återbetalning. Dessutom kan det vara krångligt att hitta var man kan avsluta abonnemanget, och vissa kunder har blivit felinformade om sina avslutningsalternativ. Sammantaget verkar Ratsits returpolicy ha en låg pålitlighetsnivå och kan leda till extra kostnader för kunderna. (Calculations not provided)


Om Ratsit

Ratsit är ett svenskt företag som erbjuder tjänster relaterade till kreditupplysning och finansiell information om både privatpersoner och företag. Företaget grundades 2007 och har sedan dess etablerat sig som en viktig aktör på den svenska marknaden för ekonomisk information. Ratsits tjänster används frekvent för att inhämta kreditinformation, kontrollera personers och företags ekonomiska stabilitet samt för att få tillgång till detaljerade finansiella rapporter. Genom sina tjänster bidrar Ratsit till ökad transparens och underlättar riskbedömningar för både företag och privatpersoner i deras ekonomiska beslutsprocesser.


Kontaktinformation

🌐 www.ratsit.seKategorier

Tjänster | Postningstjänster