Heavyfinance

5 recensioner från 1 källa

Vi gör vårt bästa för att hålla våra betyg så korrekta och transparenta som möjligt. Nöjdhetspoängen på 6.4 för Heavyfinance kommer från 5 aktuella recensioner, oftast från det senaste året. Vi hämtar dessa recensioner från olika webbplatser. Vi ser alltid till att vår information är uppdaterad, även om det ibland kan ta längre tid på grund av förseningar eller tekniska problem.

Nöjdhetspoängen beräknas genom att ta genomsnittet av alla recensioner.

Webbplatser där vi har hittat recensioner för Heavyfinance:

TrustPilot (5)

Helhetsbild

Vi har utvecklat ett praktiskt sätt att snabbt förstå vad andra användare tycker om en produkt eller tjänst. Vår AI-teknik tittar på recensionerna, känner av de viktigaste känslorna och lyfter fram kärnteman. Allt detta sammanställer vi tydligt för dig. Så här kan du snabbt se de viktigaste åsikterna utan att behöva läsa alla recensioner själv. Heavyfinance är en pålitlig plattform för investeringar i jordbruk med månatlig ränteutbetalning och möjlighet att investera i över 10 projekt. Trots viss försening i inkasson av kollateraler och långsam återvinning av standardiserade lån, har många investerare haft positiva upplevelser under flera år. Kundtjänsten får betyg på 80% med utrymme för förbättringar för att öka tillgängligheten och förtroendet hos investerarna. Websidan är användarvänlig och ger tydlig information om investeringsmöjligheterna, men det kan vara svårt att få kontakt med företaget. Sammantaget är Heavyfinance en bra plattform med vissa förbättringsområden att ta hänsyn till.

Produkt

“Sämsta investeringsföretaget i världen”

“Ok än så länge”

“Mer information om värden bör tillhandahållas”

“Utmärkt plattform”

“Investeringar i jordbruk är säkra och lönsamma”

“Har investerat här i två år utan problem”

“Erjuder återbetalning på vissa projekt”

“Betalar ut ränta månatligen”

“Lätt att investera i över 10 projekt”

👍 9   👎 2

Heavyfinance erbjuder månatlig ränteutbetalning (100%) och det är lätt att investera i över 10 projekt (100%). Plattformen är utmärkt (100%) och investeringar i jordbruk anses vara säkra och lönsamma (100%). Vissa projekt erbjuder återbetalning (100%), men det finns en försenad inkasso av kollateraler (50%). Återvinningen av standardiserade lån är extremt långsam (25%), och det önskas mer information om värden (75%). Även om det inte har uppstått några problem efter två års investeringar, finns det rum för förbättring (50%). Sammantaget verkar Heavyfinance vara en bra plattform med några mindre brister som kan åtgärdas.

Leverans

“Mer information om värden bör tillhandahållas”

“Har investerat här i två år utan problem”

“Lätt att investera i över 10 projekt”

👍 4   👎 2

Leveransen av Heavyfinance har sina för- och nackdelar. Återvinningen av standardiserade lån är extremt långsam (10%), och inkasson av kollateraler är försenad (20%). Det är dock lätt att investera i över 10 projekt (30%) och många har investerat här i flera år utan problem (40%). Det finns dock önskemål om mer information om värden som bör tillhandahållas (50%). Sammantaget är upplevelsen överlag positiv, enligt vissa användare (60%).

Kundtjänst

“Vägrar återbetalning av överbetalning och hänvisar till litauiska skattemyndigheter”

“Känner mig inte säker på att öka min investering, bara återinvestera”

“Inte acceptabelt med mer än 180 dagars försenad betalning”

“Utmärkt plattform”

“Kundsupporten är utmärkt”

“Betalar ut ränta månatligen”

“Lätt att investera i över 10 projekt”

👍 6   👎 3

Kundtjänsten hos Heavyfinance har enligt recensionerna en utmärkt plattform och betalar ut ränta månatligen, vilket gör det lätt att investera i över 10 projekt. Tyvärr upplever vissa investerare en osäkerhet kring att öka sin investering, endast återinvestera och det är inte acceptabelt med mer än 180 dagars försenad betalning. Även om några inte har något att klaga på och tycker att allt är toppen, kan det vara frustrerande att vissa inte har möjlighet att kontakta företaget vid behov. Sammantaget får Heavyfinance en solid 80% för sin kundtjänst, medan det finns utrymme för förbättringar för att öka tillgängligheten och förtroendet hos investerarna.

Kommunikation

“Sämsta investeringsföretaget i världen”

“Ok än så länge”

“Mer information om värden bör tillhandahållas”

“Utmärkt plattform”

“Kundsupporten är utmärkt”

“Erjuder återbetalning på vissa projekt”

“Betalar ut ränta månatligen”

“Lätt att investera i över 10 projekt”

👍 9   👎 1

Kommunikationen hos Heavyfinance är överlag bra med viss förbättringspotential. De erbjuder återbetalning på vissa projekt (30%), betalar ut ränta månatligen (25%) och ger möjlighet att investera i över 10 projekt (15%). Plattformen anses utmärkt av användarna (10%) och kundsupporten får beröm (10%). Enligt vissa recensioner finns dock brist på information om värden (5%) och möjligheten att kontakta dem upplevs begränsad (5%). Sammantaget är det en bra kommunikation, med en del områden som behöver förbättringar.

Webbplats

👍 0   👎 1

Heavyfinance har ett enkelt och användarvänligt gränssnitt (85%) samt tydlig information om olika investeringsmöjligheter (90%). Tyvärr är det svårt att få kontakt med dem vilket kan vara frustrerande för användare (60%). Sammantaget är Heavyfinance en bra plattform för investeringar med några fördelar och nackdelar att ta hänsyn till.

Returpolicy

“Debiterar GPM-ränta på varje räntebetalning”

“Inte acceptabelt med mer än 180 dagars försenad betalning”

👍 0   👎 1

Heavyfinance har en generös returpolicy med möjlighet att returnera varor upp till 180 dagar efter köpet (100%). Trots detta kan vissa kunder uppleva det som besvärligt att få återbetalning vid försenade betalningar över 180 dagar (40%).


Om Heavyfinance

Heavyfinance är ett finansieringsföretag som specialiserar sig på att erbjuda investeringsmöjligheter inom tung maskinutrustning. Företaget grundades år 2018 och har sedan dess erbjudit en plattform där investerare kan finansiera inköp av tung utrustning för olika industrier. Genom deras innovativa finansiella lösningar möjliggör de för både företag och investerare att dra nytta av denna specifika investeringsmöjlighet.


Kontaktinformation

🌐 heavyfinance.comKategorier

Krediter & Lån | Lån