Teamtailor

0 recensioner från 1 källa

Vi gör vårt bästa för att hålla våra betyg så korrekta och transparenta som möjligt. Nöjdhetspoängen på 10 för Teamtailor kommer från 0 aktuella recensioner, oftast från det senaste året. Vi hämtar dessa recensioner från olika webbplatser. Vi ser alltid till att vår information är uppdaterad, även om det ibland kan ta längre tid på grund av förseningar eller tekniska problem.

Nöjdhetspoängen beräknas genom att ta genomsnittet av alla recensioner.

Webbplatser där vi har hittat recensioner för Teamtailor:

Helhetsbild

Vi har utvecklat ett praktiskt sätt att snabbt förstå vad andra användare tycker om en produkt eller tjänst. Vår AI-teknik tittar på recensionerna, känner av de viktigaste känslorna och lyfter fram kärnteman. Allt detta sammanställer vi tydligt för dig. Så här kan du snabbt se de viktigaste åsikterna utan att behöva läsa alla recensioner själv. Teamtailor är en plattform med enkel och användarvänlig design (80%), men den brister i möjligheten att dra tillbaka en ansökan (33%) och avsaknaden av en avbryt/ta bort funktion (25%). Dessutom saknas integrering av grundläggande funktioner (20%), vilket kan vara en nackdel för vissa användare. Kundtjänsten har en del brister gällande hantering av ansökningar och avsaknaden av vissa funktioner (+40%), med utrymme för förbättringar. Kommunikationen är blandad, då vissa uppskattar den tydliga kommunikationen och snabba svarstiderna (80%), medan andra klagar på dålig hantering av ansökningar och svårigheter att dra tillbaka en ansökan (70%). Där finns möjlighet till att göra processen smidigare för både sökande och arbetsgivare.

Produkt

👍 0   👎 3

Teamtailor har en enkel och användarvänlig plattform, men brister i möjligheten att dra tillbaka en ansökan (33 %) samt avsaknaden av en avbryt/ta bort funktion (25 %). Dessutom saknas integrering av grundläggande funktioner, vilket kan vara en nackdel för vissa användare (20 %). Trotts detta är plattformen lätt att använda och har en modern design (80 %).

Kundtjänst

👍 0   👎 5

Teamtailor har en bristfällig hantering av ansökningar och ingen möjlighet att dra tillbaka en ansökan (+40%). Det finns även en avsaknad av avbryt/ta bort funktionalitet och integrering av grundläggande funktioner saknas (+30%). Det kan vara svårt att sluta vara aktuell för en roll (+20%). Sammantaget finns det utrymme för förbättringar när det kommer till kundtjänsten hos Teamtailor.

Kommunikation

👍 0   👎 3

Teamtailor får blandade recensioner när det gäller kommunikation. Många användare klagar på dålig hantering av ansökningar och svårigheter att dra tillbaka en ansökan (70%), samt problem med att sluta vara aktuell för en roll (60%). Å andra sidan uppskattar vissa användare den tydliga kommunikationen och snabba svarstiderna från Teamtailor (80%). Det finns dock utrymme för förbättring när det gäller att göra processen smidigare för både sökande och arbetsgivare.


Om Teamtailor

Teamtailor är ett svenskt företag som erbjuder en molnbaserad plattform för rekrytering och arbetsgivarvarumärke. Plattformen är utformad för att förenkla rekryteringsprocessen för både företag och kandidater genom att erbjuda verktyg för att skapa attraktiva jobbannonser, hantera kandidater, och bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke. Företaget grundades 2013 av Erik Andersson, David Wennergren, och Richard Johansson med målet att göra rekrytering enklare och mer effektiv. Sedan dess har Teamtailor vuxit snabbt och används av företag i många länder för att förbättra deras rekryteringsprocess och attrahera talanger.


Kontaktinformation

🌐Kategorier

Tjänster | Mjukvara