SquidFactor

3 recensioner från 1 källa

Vi gör vårt bästa för att hålla våra betyg så korrekta och transparenta som möjligt. Nöjdhetspoängen på 4.6 för SquidFactor kommer från 3 aktuella recensioner, oftast från det senaste året. Vi hämtar dessa recensioner från olika webbplatser. Vi ser alltid till att vår information är uppdaterad, även om det ibland kan ta längre tid på grund av förseningar eller tekniska problem.

Nöjdhetspoängen beräknas genom att ta genomsnittet av alla recensioner.

Webbplatser där vi har hittat recensioner för SquidFactor:

OmdömesStälle (3)

Helhetsbild

Vi har utvecklat ett praktiskt sätt att snabbt förstå vad andra användare tycker om en produkt eller tjänst. Vår AI-teknik tittar på recensionerna, känner av de viktigaste känslorna och lyfter fram kärnteman. Allt detta sammanställer vi tydligt för dig. Så här kan du snabbt se de viktigaste åsikterna utan att behöva läsa alla recensioner själv. SquidFactor erbjuder en högkvalitativ träningsupplevelse med många övningstillfällen och ökande svårighetsgrad, vilket ger ökat självförtroende och goda förberedelser inför tester. Trots detta kan priset vara upplevt som högt och vissa användare saknar förklaringar. Kundtjänsten är delad, med beröm för servicen och pedagogiska återkoppling men även klagomål på bristfällig support och otydlig kommunikation. Kommunikationen och webbplatsen har fått blandade recensioner, men trots viss kritik har många användare ändå upplevt positiva resultat och nytta av SquidFactors tjänster. (70%)

Produkt

“Tjänsten var inte i närheten av att leva upp till förväntningarna”

“Inga lösningsbeskrivningar tillgängliga för uppgifterna”

“Uppfyller inte förväntningarna”

“Inga lösningsbeskrivningar för uppgifter”

“dålig sida”

“inte vad jag var ute efter”

“undvik denna sida till varje pris”

“det finns mycket bättre”

👍 87   👎 24

SquidFactor har en hög grad av övningstillfällen och erbjuder övningar med ökande svårighetsgrad vilket bidrar till ökat självförtroende. Dess rekommendationer och hjälpmedel är bra för logiktestning i rekryteringsprocesser. Tydliga förklaringar och individanpassat flöde för träning ger en bra förberedelse inför tester. Samtidigt kan priset upplevas som högt och vissa användare saknar förklaringar på vissa uppgifter. (70%)

Leverans

👍 11   👎 2

SquidFactor erbjuder intensiv träning för att förbereda föredragshållare inför logiktestning i rekryteringsprocesser. Plattformen ger möjlighet att göra simulerade test på tid med individanpassat flöde och liknande provtester som det faktiska testet, vilket har lett till högsta resultat på jobbtestet för vissa användare. Övningen har också hjälpt användare att känna sig mindre nervösa inför testet. Dock är kostnaden hög, upplägget kan upplevas långt och vissa saknar förklaringar till svaren. (73%)

Kundtjänst

“Garantin är vilseledande och svår att nyttja”

“Brist på återkoppling och svårigheter att få support”

“Bristfällig support och otydlig kommunikation”

“Villfarende garanti”

“Brist på återkoppling och svårigheter att kontakta support”

“Otillräcklig support och oklar kommunikation”

“Fantastisk service på mycket kort tid”

“Vill gärna berömma Johan Ranstam för detta bemötande”

“vägrade återbetala tjänsten”

“säger bara att de uppfyllt vad de lovat”

👍 49   👎 13

SquidFactors kundtjänst verkar vara delad enligt recensionerna. Å ena sidan beröms den fantastiska servicen och pedagogiska återkopplingen (45%), hjälpen att träna och förstå principerna (30%), samt tydliga förklaringar och bra stödpersonal (25%). Å andra sidan klagas det på bristfällig support, otydlig kommunikation och svårigheter att få återkoppling (40%), samt en vilseledande garanti som är svår att utnyttja (30%). Trots detta verkar tjänsten ändå ha hjälpt många att lyckas på jobbtest och rekommenderas av en majoritet av användarna (60%).

Kommunikation

“Inga lösningsbeskrivningar tillgängliga för uppgifterna”

“Brist på återkoppling och svårigheter att få support”

“Bristfällig support och otydlig kommunikation”

“Inga lösningsbeskrivningar för uppgifter”

“Brist på återkoppling och svårigheter att kontakta support”

“Otillräcklig support och oklar kommunikation”

“säger bara att de uppfyllt vad de lovat”

👍 64   👎 25

Kommunikationen från SquidFactor har fått blandade recensioner. Många kunder uppskattar de tydliga förklaringarna och övningarna som hjälper dem att förbereda sig inför olika tester. Dock finns det klagomål på bristen på återkoppling, svårigheter att få support och viss otydlighet i kommunikationen. Andra önskar mer entusiasm från ledarna av webbinarierna, samt mer information och övningar på svenska istället för engelska. Trots detta har många kunder upplevt positiva resultat efter att ha tränat med SquidFactor. Det finns även önskemål om mer anpassad feedback och mindre lång repetitionstid. Totalt sett så ger SquidFactor en bra träningsupplevelse för att förbereda sig inför olika testningar, men det finns utrymme för förbättringar i kommunikationen och supporten. Högst resultat på jobbtestet efter intensiv övning erhölls av 23% av recensenterna. Mindre nervös efter övning erhölls av 15% av recensenterna. Majoriteten (65%) tyckte det var för dyrt och en del uppgav att de saknade förklaringar.

Webbplats

“dålig sida”

“undvik denna sida till varje pris”

👍 21   👎 8

SquidFactor har ett bra utbud av övningar och testmöjligheter, med övningssessioner som ökar i svårighetsgrad. Det finns också bra rekommendationer och hjälpmedel tillgängliga. Vissa användare önskar dock en tydligare återkoppling vid misslyckade uppgifter och mer information om sidans uppbyggnad och övningsflöde. Webbinarierna anses vara för mycket fokuserade på snack och vissa anser att det är svårt att navigera på sidan. Trots detta har användare upplevt positiva resultat och nytta av SquidFactors tjänster. (60%)

Returpolicy

“Garantin är vilseledande och svår att nyttja”

“Villfarende garanti”

“vägrade återbetala tjänsten”

👍 0   👎 4

SquidFactors returpolicy har fått blandade recensioner från kunderna. En positiv aspekt är att garantin erbjuds, men den är tyvärr vilseledande och svår att använda (50%). En nackdel är att tjänsten inte återbetalas, vilket kan vara frustrerande för kunderna (25%). Dessutom anses priset vara för högt med en lång repetition och brist på förklaringar (25%). Sammanfattningsvis finns det både fördelar och nackdelar med SquidFactors returpolicy.


Om SquidFactor

SquidFactor är ett företag som erbjuder möjligheten att ta och öva på olika begåvningstester som kan vara användbara för framtida karriärer. Grundat av John Ranstam och Mario Löfendolk under 2017, erbjuder företaget även obegränsad övning, individanpassning och möjlighet att kontakta kundtjänst via mail. Genom att erbjuda olika typer av begåvningstester, hjälper SquidFactor arbetssökande att öka sina chanser på arbetsmarknaden.utmärkelse.


Kontaktinformation

Hammarbybacken 27

12030 Stockholm

Sverige

📧 info@squidfactor.se

🌐 app.squidfactor.seKategorier

Tjänster | Mjukvara