Konsten att skicka paket kostnadseffektiv

Konsten att skicka paket kostnadseffektiv
Tjänster

Oavsett om du är privatperson eller ett företag kan det vara en djungel att få iväg ett eller flera paket på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. I den här artikeln tittar vi närmare på vad du bör hålla koll på för att få ut så mycket leveranser som möjligt för pengarna.

Transportlogistik låter så skrämmande och stort, och det kan det vara. Det finns en god anledning till att riktigt stora företag investerar i så kallade TA-system, det vill säga transportadministrativa system, så att de kan automatisera sina utskick. Om man har tusentals leveranser kan det kosta mer än vad det smakar när man kommer till den så kallade “portofrågan”. Med ett sådant system integrerar man nämligen in en mjukvara i företagets affärssystem så att respektive paket kommer iväg med rätt transportbolag och med rätt fraktetikett.

Som mindre enhet har du ofta inte samma behov av mjukvaru-automatisering. Men du vill givetvis frakta dina paket billigt som privatperson och företag. Låt oss därför kika närmare på vad du kan och bör tänka på för att göra försändelserna mer kostnadseffektiva. Vi har försökt täcka allt som är viktigt att hålla koll på i samband med nationella och internationella försändelser nedan. Vi rekommenderar dock även att du läser den information som finns att tillgå på respektive transportbolags hemsida för att minska risken för att du missar något viktigt. Det handlar trots allt inte om att reducera kostnaderna och kompromissa med kvaliteten, men snarare att kostnadseffektivisera försändelsen.

Det finns flera transportbolag

Idag finns det en mängd olika transportbolag på marknaden. Man behöver inte bara välja mellan Postnord och Schenker. Listan med olika transportbolag är lång. Bolagen är också specialiserade på olika slags rutter och tjänster, eller “produkter” som de kallar sina tjänster. En del åkerier eller fraktbolag specialiserar sig och är bra på linehaul, vilket betyder att de kan ta leveranser långa sträcker över hela landet eller över kontinenter. Andra bolag är nischade last-mile-leverantörer, vilket betyder att de ofta tar paketen från en omlastningscentral till slutkonsumenten, eller lokalt från ett företag, eller privatperson, till ett annat företag, eller privatperson.

Frakt- eller budbolagen har således också olika stark närvaro i olika geografiska områden eller regioner. Det betyder också att det kan vara bra att jämföra bolagen baserat på vart du behöver skicka dina paket. Prisskillnaderna kan vara stora, i synnerhet om du ska skicka långt exempelvis om du vill frakta billigt paket till USA. Skulle du inte hitta den information som krävs för att avgöra huruvida fraktbolaget passar din försändelse eller inte kan du alltid kontakta kundtjänstteamet på respektive fraktbolag.

Tull och frakt

Internationell frakt i sig kan vara en djungel. Varje region och land har egna notiser med information om risk för eventuella tullavgifter samt varor och förpackningsmaterial som tidigare kunder haft problem med.

Här finns många termer att hålla reda på, från IOSS, Eori; VOEC, VAT, UK supply CAT, TIN, REX, HS varukoder, Taric. För att inte nämna vilka regioner som tullhandlingarna är applicerbara på, som EU, EES, GSP, ULT och andra frihandelsavtal.

Vad är proformafakturor?

En särskild viktig term att hålla koll på när du vill skicka paket billigt är proformafaktura. Det används istället för en handelsfaktura om importören inte har köpt varan. Alltså om varan inte är till försäljning utan istället är en gåva, ett varuprov, en retur eller reparation. Proformafakturan är en viktig del av clearings-processen där tullmyndigheter klassificerar gods så att tullavgifter och skatter kan bedömas korrekt.

Alla försändelser till länder utanför den Europeiska unionen (EU) kräver tullhandlingar. Ingen tullhandling krävs för varor som skickas inom EU, undantaget Cypern, Grekland och Malta, samt områden utanför EU:s punktskatteområden som Åland och Kanarieöarna.

Korrekt information på en tullhandling är mycket viktigt för att få en snabb och problemfri tullhantering. De flesta fraktbolag kräver en proformafaktura med tre individuellt signerade kopior. Ofta rekommenderar man att du lägger en extra kopia i paketet.

Tulldeklaration CN22

CN 22 är en förenklad tulldeklaration för brevförsändelser med värde upp till 2000 kronor. CN 22 inkluderar även en säkerhetsdeklaration. Den ska i regel klistras direkt på framsidan av försändelsen, utan att vikas över en kant.

Säkerhetsdeklaration och förbjudet innehåll

När du skickar postförsändelser inom EU ska en säkerhetsdeklaration bifogas på försändelsen. Denna fäster du på försändelsen. Fraktjakt skapar automatiskt de säkerhetsdeklarationer som krävs för er frakt.

Varor som klassas som farligt gods gäller det att ha koll på. Vissa fraktbolag hanterar inte dessa frakter. För vissa tjänster hos vissa fraktbolag går det att sända en begränsad mängd farligt gods om du först beviljats ett undantag och vidtagit nödvändiga åtgärder. Avsändaren ansvara för att all extra dokumentation finns och att tillstånd är beviljat av fraktbolaget.

Farligt gods är ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön då det transporteras eller används, eller gods som transportören av annan anledning kategoriserar som farlig. Mer information om farligt gods kan lämnas av MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Sammanfattning

Att skicka paket så kostnadseffektivt som möjligt är något de flesta privatpersoner och nätbutiker strävar efter. Som vi gått igenom kan du tjäna på att använda dig av ett transportbolag som erbjuder försändelser anpassade efter just ditt paket. Prisskillnader kan nämligen förekomma, särskilt om man ska frakta paket längre sträckor. Den som vill skicka paket billigt bör också känna till begreppet proformafaktura, som används istället för en handelsfaktura om importören inte köpt varan.

Annat man bör känna till är som sagt också de tullkostnader som tillkommer när man skickar försändelser utanför EU:s gränser. Men även de undantag som förekommer inom EU. Att förstå sig på tulldjungeln är inte det enklaste, men Tullverket har sammanställt en lättläst guide på sin hemsida som man kan använda för att bättre bekanta sig med reglerna.

Konsten att skicka paket kostnadseffektivt är inte omöjlig att bemästra, men det krävs att man lägger ner tid och energi på att förstå de olika knepen som krävs för att minimera fraktkostnaderna. Att jämföra olika fraktbolag, till exempel med hjälp av oss på OmdömesStälle, kan vara en bra start för att minimera kostnaderna på sina försändelser.


Mer Tjänster