Stora förändringar för e-handeln under 2020

Stora förändringar för e-handeln under 2020
Nätbutiker

Under året 2020 var det mycket som ändrades och rekord slogs både i toppen och i botten. I E-handelsbranschen var det precis så, trots att rekord slogs i försäljning i vissa bitar så slog de i botten i andra sektorer. En sak är klar, e-handeln tog ett jättesteg framåt mot framtiden.

I rapporten ‘Svensk e-handel’ som ges ut av Nets (ett företag inom betallösningar) beskriver hur den svenska e-handeln gick 2020. Rapporten visar att vissa mönster var förväntade och andra resultat är lite mer överraskande. Resor var en av de branscher som fick det riktigt kämpigt och där försäljningen gick ner drastiskt. Medan apoteksvaror var en av vinnarna med en rejäl uppgång. Många är nog förvånade över att casinobranschen stod i princip still, kanske steg antalet som spelade på casino utan licens istället för på de svenska casinon som är de som tas upp i rapporten.

85% av svenskarna har handlat på nätet de senaste fyra veckorna

Av de som tillfrågades i undersökningen om de handlat på nätet någon gång under de senaste fyra veckorna var det 85% som svarade att de hade gjort det. 22% svarade att de handlat oftare på nätet 2020 än året innan och 81% svarade att de handlade lika ofta och 16% angav att de handlat vid färre tillfällen än tidigare.

Bara en procent anger att de handlar på nätet för att slippa köer

När frågan om varför man valde att handla på nätet uppgav 35% att det var för att det är bekvämt och bara en procent att det var för att slippa köa. 13% angav att det var för att undvika folkmassor vilket var ett av de budskap som regeringen och folkhälsomyndigheten spred i ett försök att minska corona-smittan. 14% angav att anledningen till att de valde att handla på nätet istället för i fysisk butik var för att det fanns ett bredare utbud.

Fördelningen mellan det vi handlade under 2020

Tack vare att resandet i princip helt dog under pandemin sjönk de till 15% av allt vi handlat på nätet och upptog lika stor del av handeln som tjänsterna. Resterande 70% upptogs av fysiska varor varav apoteksvaror var det som vi handlade mest via nätet, 34% tätt följd av kläder på 31%. Tredje största gruppen av fysiska varor som vi köpte var livsmedel med 19%, skor upptog 9% av all fysisk handel och slår man ihop kläder och skor utgör de den näst största gruppen före livsmedel men fortsatt efter apoteksvarorna.

Åldersfördelning på de som handlar på nätet via mobilen

Att de som handlar mest på nätet är mellan 30 och 49år kommer inte som en överraskning, så har det sett ut i många år. Det som står ut i årets undersökning är den kraftiga ökningen av andelen som är mellan 65-79år, den uppgår nu nästan till hälften av alla som tillfrågades. Det är dessutom fler kvinnor än män som handlar på nätet även under 2020. Det framgår inte av undersökningen hur könsfördelningen ser ut över de olika åldersspannen eller vad de olika åldersgrupperna främst köper.

Enkla betalmedel anledningen till att äldre handlar på nätet med sin mobil

Av anledningarna till att äldre handlar allt mer på nätet anges dels att filtreringsfunktionerna är bättre och enklare och att det går lätt att handla på nätet via mobilen på ett säkert sätt. Det faktum att allt fler äldre har BankID i mobilen och att allt fler butiker erbjuder Swish som betalningsmetod är en av orsakerna till att äldre känner sig bekväma med att handla på nätet.

Vad önskar vi att framtidens e-handel för med sig?

När frågan om vad vi önskar för att underlätta och få oss att handla mer på nätet i framtiden så svarade 23% att de ville kunde använda sig av biometri av något slag för att kunna identifiera sig. 17% vill kunna gå runt i virtuella butiker och kunna titta på produkterna med 3D-teknik i mobilerna. Att få hem varorna med den drönare är det 13% som tycker skulle vara önskvärt inför framtida shoppande. Bara 8% vill ha uppkopplade maskiner hemma som beställer hem varor automatiskt när det börjar ta slut.

E-handelns framtid

Trots att handeln tog ett historiskt steg bakåt i total försäljning så var det mycket som gick framåt och allt pekar på att när resandet kommer igång igen så kommer försäljningsrekorden att slås än en gång. Under året som gick vande vi konsumenter oss att handla nya produktgrupper via nätet vilket vi med stor sannolikhet kommer fortsätta att göra.


Mer Nätbutiker