Hur hittar du bästa hundförsäkringen?

Hur hittar du bästa hundförsäkringen?
Försäkring

Det är lätt att bli osäker när det är dags att teckna en hundförsäkring. Alternativen är många - i tidningar och artiklar kan det finnas topplistor som rankar den bästa försäkringen, och på forum frågar hundägare varandra om vilken som är den bästa försäkringen.

Sanningen är att det inte finns en bästa försäkring för alla – det du som hundägare behöver göra är att hitta den bästa hundförsäkringen just för dig.

Det du måste börja med är att jämföra hundförsäkring. Och det du måste göra först är att fundera på vad du behöver för typ av försäkring. Beroende på vilken hundras du har, storleken på hunden och vilka aktiviteter du planerar kan valet av hundförsäkring se väldigt olika ut.

Några hundraser är överrepresenterade när det gäller en viss typ av skador och sjukdomar. Några av dessa kan kosta stora pengar genom hundens liv, och är något som du vill att försäkringen täcker. Planerar du att aktivt träna och tävla med din hund, arbeta med din hund eller ha den i jakt ökar också risken för skador som kan vara bra om de täcks av en försäkring.

Nästa steg du behöver fundera igenom är vilka kostnader du har ekonomisk möjlighet att hantera om och när en skada eller sjukdom uppstår. Om du inte klarar av så stora överraskningar på kostnadssidan finns det ett stort värde i att kanske betala en lite högre premie varje månad för att få ner den rörliga och den fasta självrisken.

Den fasta självrisken är ett engångsbelopp du får betala när du tar din hund till veterinären. För en del försäkringar kan detta belopp vara noll kronor, och för andra kan det vara från en tusenlapp upp till både tre och fyra tusen kronor.

Den rörliga självrisken är en procentsats som du får betala på veterinärkostnaden. Denna kan också variera, vanligast från 15 procent till 25 procent.

Som exempel kan vi ta en skada som ger dig en räkning hos veterinären på 10 000 kr. Om du har en försäkring med 0 kr i fast självrisk och 15 procent i rörlig självrisk behöver du bara betala 1500 kr hos veterinären, resterande belopp täcker ditt försäkringsbolag.

Om du istället har en försäkring med 4000 kr i fast självrisk och 25 procent i rörlig självrisk blir din kostnad istället 5500 kr, alltså en nästan fyra gånger högre kostnad.

Betänk då också att det i vissa olyckliga fall, där hunden kanske behöver opereras och sedan ligga inlagd hos veterinären kan kosta tiotusentals kronor när räkningen ska betalas. Gör en ordentlig kalkyl över vad du skulle ha råd att betala om något oförutsett händer, och väg det emot att betala en högre månadspremie.

Ytterligare en sak du behöver väga in är vad du vill att försäkringen ska omfatta. De billigaste hundförsäkringarna täcker enbart skador som inträffar, t.ex sårskador eller benbrott, men inga sjukdomar. De dyraste försäkringarna täcker såväl skador som sjukdomar, och dessutom kan de dessutom ersätta dig för både rehabilitering och medicin. Några ersätter dessutom foder ordinerat av veterinär. Både medicin och foder kan annars snabbt bli stora kostnader om din hund drabbas av en sjukdom som kräver livslång medicinering eller att den bara kan äta veterinärfoder.

Att jämföra och byta hundförsäkring är något du kan göra flera gånger under hundens liv. Kanske ändrar du inriktning på vad du gör med din hund, eller så förändras din ekonomi så att du vill göra ändringar i din försäkring.

Din bostadsort påverkar också din försäkringspremie. Flyttar du från en mindre ort till en större ort får du räkna med att din hundförsäkring generellt blir dyrare. Detta beror på att försäkringsbolagen tar hänsyn till att antal olika faktorer. Dels innebär en större ort också en större risk för din hund att skada sig. En större ort betyder oftast också att utbudet av djursjukvård är större, med veterinärer som både har bättre öppettider och bättre utrustning för djursjukvård – något som också gör att kostnaderna blir högre.

Något som kan vara bra att ha med sig är att vid ett byte av försäkringsbolag kan det nya bolaget ta hänsyn till sjukdomar din hund drabbats av tidigare – och undanta dessa från försäkringen. Var noggrann med att kolla upp detta vid ett eventuellt byte av hundförsäkring.

En undersökning som gjorts av marknadsundersökningsföretaget YouGov, visar att två av tre inte jämför försäkringar innan de tecknar. Det allra vanligaste är att man tecknar en försäkring hos det bolag man redan har andra försäkringar tecknade hos, eller att man tecknar försäkring hos det bolag man tidigare haft en liknande försäkring hos.

En rapport från Konkurrensverket kan ge en del av anledningen, den visar nämligen att många kunder upplever det som svårt att jämföra försäkringar på annat än pris. Det blir då enklare för många att välja ett välkänt varumärke med ett stort antal kunder före ett mindre välkänt varumärke, trots att man skulle kunna sänka priset på sin försäkring avsevärt.

Mer Försäkring