Hur löneavdrag och inkasso kan påverka lönerna i Norge

Hur löneavdrag och inkasso kan påverka lönerna i Norge
Finans

I många hundra år har det varit vanligt att åka utomlands för att arbeta mot betalning. Med dagens finansiella infrastruktur, lagar och regler kommer du däremot att möta ett betydligt mer reglerat yrkesliv när du arbetar i ett annat land än ditt hemland.

En av de vanligaste frågorna som dyker upp för de som bor i Sverige men arbetar i Norge är om löneavdrag och inkasso i Sverige kan påverka lönen i Norge. I de följande avsnitten får du svar på detta, samt några för- och nackdelar med att arbeta i Norge men bo i Sverige.

Vi börjar med att titta på vad löneavdrag och inkasso innebär, och hur de hänger ihop.

Hur fungerar löneavdrag?

Löneavdrag inkasso (eller “lønnstrekk inkasso” som det heter på norska), är en process som naturligt består av två faktorer: löneavdrag och inkasso. Inkasso är en process där pengar drivs in från en gäldenär som är skyldig pengar. Detta kan göras på många sätt, till exempel personligen, per telefon eller per post. Om gäldenären inte har betalat tillbaka pengarna de är skyldiga inom tillräckligt varsel kan ärendet skickas vidare till kronofogden som kan bestämma löneavdrag. Löneavdrag innebär att arbetsgivaren håller inne en del av en anställds lön, vilket de är skyldiga att göra om de blivit tillsagda av kronofogden.

Så brukar processen gå till. Men gäller samma regler om du bor i ett land, drar på dig inkassoärenden där och arbetar i ett annat? Kommer det att leda till möjlighet till löneavdrag på de pengar du tjänar utomlands?

Kan löneavdrag inkasso dra av din lön i Norge?

För att Sverige ska kunna dra av din lön för de som kommer från utlandet för att arbeta måste landet vara part i det Sveriges skatteavtal. Många länder ingår i dessa, och ytterligare ett nordiskt skatteavtal omfattar specifikt Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och Färöarna. För dig som bor i Sverige men arbetar i Norge blir det därför fullt möjligt för kronofogden att kräva att din norska arbetsgivare tar ut löneavdrag av dig.

Anledningen till att sådana avtal har upprättats är ganska enkel. Om det var möjligt för en anställd att dra på sig inkasso i ett land, men undvika att få sin lön avdragen i landet de arbetar i, skulle det vara lättare för dem att undgå att betala tillbaka pengar de är skyldiga till borgenärerna.

För- och nackdelar med att bo i Sverige men arbeta i Norge

Även om du kanske inte kan undvika löneavdrag och inkasso till en början så finns det många fördelar med att bo i Sverige men arbeta i Norge, till exempel:

  • möjligheten att resa
  • mer impulser och upplever
  • utökat nätverk av vänner och bekanta
  • glädjen att uppleva likheter och olikheter i norsk och svensk kultur

. Samtidigt finns det också några nackdelar, bland annat:

  • mycket tid utan familj och vänner från hemlandet
  • bristande möjlighet att titta på barnfotbollsmatcher och delta i evenemang
  • ökad arbetsbelastning, om resor inte ingår i den totala arbetstiden

För att gå tillbaka till det vi nämnde i inledningen, har människor rest till andra länder för att arbeta i många hundra år, och kommer säkerligen att fortsätta att göra så många hundra till ett annat år. I det sammanhanget finns det ett antal fördelar som drar arbetare utomlands, och ett antal nackdelar som håller dem hemma. Men att man inte kan undvika löneavdrag ska inte vara en del av ekvationen; det finns bättre sätt att hantera inkasso.

Mer Finans