Elmarknaden i Sverige - en översikt

Elmarknaden i Sverige - en översikt
Energi

Att tänka sig ett liv utan elektricitet är omöjligt för de flesta svenskar. Idag lever vi i ett samhälle där nästan allt drivs av el. Titta omkring dig och försök lägga märke till allt som drivs av el. Antagligen finns det lampor i rummet du sitter i. Kanske sitter du i ett kök med maskiner såsom kylskåp, spis och mikrovågsugn. Eller så sitter du kanske i ett vardagsrum med en teve, en dator och möjligtvis ett par högtalare? Till och med enheten du läser denna artikel på behöver laddas med el från ett uttag. Elektricitet är inte bara en essentiell del av våra hem, utan driver även fabriker, sjukhus och delar av trafiken.

Hur fungerar energimarknaden?

Du som använder elektricitet är en elanvändare. Elektriciteten kommer hem till dig genom ledningar, kablar och kraftstationer. Dessa kallas gemensamt för elnätet. De företag som tillverkar elen och skickar ut den på elnätet kallas för elnätsägare. Sedan köper så kallade elhandelsföretag elektriciteten från dessa, och säljer den vidare till oss elanvändare. Andra vanligt förekommande namn för elhandelsföretag är elleverantörer, eller bara elbolag.

Monopol eller fri marknad

Den svenska elmarknaden har varit avreglerad sedan 1996. Att elmarknaden är avreglerad innebär att du som konsument kan vara aktiv och själv välja vilket elhandelsföretag du vill teckna abonnemang hos. Idag finns över 100 elleverantörer att välja mellan. När det finns så många företag att välja mellan får man det som kallas marknadsbaserad prissättning, alltså att priset på elabonnemang baseras på hur mycket kunderna är beredda att betala för dem. Kunderna vill förstås ha det bästa elavtalet till det billigaste elpriset, vilket gör att de olika företagen måste konkurrera om kunderna genom att hålla hög kvalité och låga priser.

Även om vi sedan 1996 har en fri marknad vad gäller elleverantörer i Sverige, finns monopolet på själva elnätet fortfarande kvar. I olika delar av Sverige äger olika företag elnätet. Det betyder att det elnätsföretag du får din el från bestäms av var du bor. Detta är alltså inget du kan välja själv. Dessa företag bestämmer själva hur mycket de ska ta betalt för elektriciteten. Dock finns energimarknadsinspektionen som övervakar priserna så att de inte blir orimliga höga.

Hur byter man elleverantör?

Att byta elavtal i sig kostar inget. Tvärtom kan du som konsument till och med tjäna pengar i längden på att byta till ett billigare elavtal! Men hur gör man då för att byta?

Först och främst måste du ta reda på om ditt nuvarande elavtal har någon bindningstid (tid som du är bunden till avtalet), och hur lång uppsägningstiden (tiden du måste vänta från att du sagt upp avtalet tills dess att du kan ingå i ett nytt avtal) är. Dessa ska framgå av avtalet, men om du är osäker kan du alltid kontakta ditt elbolag och fråga dem vad som gäller. Om det finns en bindningstid på ditt nuvarande elavtal är det viktigt att du väntar ut denna innan du byter till ett nytt. Annars har du begått ett avtalsbrott, och då kan du bli tvungen att betala en avgift till det förra elbolaget.

När du väl är redo att byta bör du först jämföra olika elavtal för att hitta det som passar dig och din plånbok bäst. När du hittat ett som passar kan du teckna avtal med elbolaget i fråga. Det vanligaste är att detta sker skriftligt, alltså att du skriver under ett papper som sedan skickas till elbolaget, men det kan också ske via ett telefonsamtal. Sist men inte minst bör du säga upp ditt gamla elavtal. Olika elbolag vill att uppsägningen går till på olika sätt, till exempel via telefon eller genom e-post. Oavsett vilket ska du få en skriftlig bekräftelse på uppsägningen. Denna är det viktigt att du sparar, så att du kan bevisa att du sagt upp ditt avtal om företaget i framtiden påstår att du inte har det och fortsätter skicka fakturor till dig.

Vilket elavtal passar dig?

För att hitta det perfekta elavtalet för just dig eller din familj finns det ett antal olika faktorer som du borde ta hänsyn till. De viktigaste är:

Fast eller rörligt elavtal

. Ett fast elavtal betyder att du betalar ett fast pris för varje kWh (kilowattimme) el du förbrukar. Motsatsen är ett rörligt avtal, där elpriset per kWh hela tiden kan ändras och beror på den nordiska kraftmarknaden. Ett rörligt elavtal innebär förstås en större risk eftersom priserna kraftigt kan gå upp, men de kan också gå ner kraftigt.

Längden på bindningstiden

. Många elbolag erbjuder billigare elpriser om du väljer ett abonnemang med lång bindningstid. Detta eftersom du då är bunden som kund till dem under en viss tid. Du som konsument måste själv ta ställning till hur lång bindningstid du är beredd att ha.

Välj energikälla

. De flesta elbolag i Sverige idag erbjuder elavtal där de låter kunden själv välja vilken energikälla deras el ska komma ifrån. För dig som tänker lite extra på miljön kan det kännas viktigt att välja ett elavtal där du får grön el (mer om detta under stycket “grön el vs. fossil energi”). Om du väljer exempelvis Nordic Green eller Vattenfall kan du alltid räkna med 100% grön el.

Jämföra elavtal

För att få det bästa och billigaste elavtalet bör du som tidigare nämnt jämföra olika elavtal innan du bestämmer dig. Det finns massor av olika hemsidor och tjänster som hjälper till med detta. Det kan även vara en bra idé att läsa om andra konsumenters erfareneheter av olika elbolag. På så sätt kan du få en tydligare bild av hur dessa företag bemöter sina kunder samt hur deras kundtjänst fungerar. Kolla in omdömen av energi för att ta del av andras recensioner om flera olika svenska elbolag.

Grön energi vs. fossil energi

Fossil energi är den energi som utvinns genom förbränning av fossila bränslen. Dessa inkluderar kol, naturgas, olja och torv. Fossila bränslen finns bara i en väldigt begränsad mängd, och nybildas väldigt långsamt. Detta innebär att de håller på att ta slut. Därför kallas fossil energi också för icke förnybar energi. Utöver detta finns ett annat stort problem med fossil energi. När man förbränner fossila bränslen bildas nämligen stora mängder koldioxid som släpps ut i luften. Den ökade halten av koldioxid i luften orsakar en förstärkt växthuseffekt, vilket leder till att planeten blir varmare. De höga temperaturerna orsakar skada på djur och natur. På naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om hur miljön påverkas av fossil energi.

Alternativet till fossil energi är så kallad grön energi. Denna kommer från förnybara källor såsom sol, vind och vatten. Även biobränslen räknas hit.Gemensamt för dessa är att de hela tiden förnyas snabbt och därför aldrig kommer att ta slut. Dessutom är grön energi mycket bättre för miljön jämfört med fossil energi eftersom de i princip inte orsaker några koldioxidutsläpp överhuvudtaget. Enligt Sverige riksdag är målet att all elektricitet i Sverige ska komma från förnybara källor år 2040. Faktum är att lite mer än hälften av Sveriges elförbrukning kommer från förnybara källor redan år 2020!

Konsten att tyda en elräkning

En elräkning består av många olika kostnader och kan verka svår att tyda. Enligt en SIFO-undersökning från 2012 är det faktiskt bara 3 av 10 svenskar som kan tolka sin egen elräkning. Därför kommer nu en snabbguide i hur du läser din elräkning. Först och främst måste du veta att din elräkning är uppdelad i två huvuddelar. Ibland kommer dessa till och med i form av två separata fakturor. Den ena är nätkostnaden, en kostnad som du betalar till elnätsbolaget i det område där just du bor för att få vara uppkopplad till elnätet. Nätkostnaden består i sig av två delar: abonnemangskostnaden, som är en fast kostnad, samt överföringskostnaden som är rörlig och beror på hur mycket el du förbrukar.

Den andra huvuddelen av din elräkning är elhandelskostnaden, som i sin tur är uppdelad i tre delar: elpris, energiskatt och moms. Alla dessa påverkas av hur mycket el du förbrukar. Elpriset är det pris du betalar för själva elen. Både energiskatten och moms är avgifter som beror på hur högt elpriset, eftersom dessa bestäms genom att beräkna en viss andel av elpriset. Dessa två avgifter är skatter som går till staten, medan elpriset går till det elbolag du tecknat avtal med.

Utöver dessa tre delar betalar du även en kostnad som kallaselcertifikatavgift, som går till elbolaget och används för att öka den förnybara kraftproduktionen. Oftast tillkommer även en fast årsavgift på mellan etthundra och femhundra kronor till elhandelskostnaden. Även denna går till elbolaget som du tecknat elavtal med.

Skillnader mellan olika elbolag

Efter att ha läst den här artikeln undrar du säkert vilket som är det bästa elbolaget. Svaret är helt enkelt att det beror på. Det beror på många olika faktorer, såsom energikälla, pris och hur väl företagets kundtjänst fungerar. Att säga vilken leverantör som har den billigaste kraften är också det omöjligt, eftersom de varierar nästan dagligen. Därför är det viktigt att du som elanvändare är själv är aktiv och ständigt jämför olika elavtal för att hitta det som är billigast och bäst för dig!

Mer Energi