Vad ska man tänka på då man läser sin elräkning samt tecknar elavtal?

Vad ska man tänka på då man läser sin elräkning samt tecknar elavtal?

Information om elavtal och att teckna dem

Ett elavtal är något som vi alla måste ha för att kunna använda el i det huset, bostaden eller lägenheten som vi bor i. Då man flyttar till ett nytt ställe måste man tänka på att ingå ett avtal med ett elnätsföretag och ett elhandelsföretag. Runt om i Sverige finns det flera olika distributörer och företag som erbjuder privatpersoner el till sina hem. Man måste teckna ett elavtal då man flyttar eftersom elnätsföretaget i annat fall kan stänga av din el helt utan förvarning och du kan få stora krav och problem på dig. Sedan kommer det även till elhandelsföretag, och här kan kunden helt själv välja vilken elhandlare han eller hon vill ha. Vissa företag erbjuder sina kunder olika paket och andra fördelar, men huvudsakligen är företagen ganska lika.

Då det kommer till att ingå ett avtal med någon elhandlare så kan det vara absolut tydligast att ingå ett skriftligt sådant. Då kan man smidigt hålla koll på alla villkor och information om det skulle bli några eventuella problem i framtiden. Man kan även ingå ett avtal via telefon, men då är informationen svårare att läsa igenom själv.

Olika elhandelsföretag i Sverige

Vissa företag som erbjuder sina kunder elavtal i Sverige är verksamma i specifika län, vissa i endast någon speciell stad och sedan finns det de elhandelsföretaget som är verksamma i flera delar av Norden och kanske till och med i Europa. För- och nackdelar finns det med alla de olika företaget, och det är upp till kunden själv att välja och vraka mellan de olika företagen och sedan bestämma sig för ett (man kan inte ha flera elavtal aktiva samtidigt).

Som sagt finns det dessa olika företag med olika elavtalserbjudanden, men ett företag är GNP Energy. De är verksamma i flera länder i Norden och i deras erbjudanden finns det transparenta elräkningar och avtal.

Mer information om GNP Energy

Företaget grundades och lanserades under 2010 och de är ett privatägt elhandelsföretag som är verksamma i Skandinavien. Vill man som kund teckna ett elavtal med GNP Energy kan man göra det via företagets hemsida. Ansökan kan ses inne på hemsidan och där ska kunden fylla i personuppgifter samt vilken typ av avtal de är ute efter. Är det så att kunden redan har ett aktivt elavtal via något annat företag men vill byta till GNP Energy, så sköter GNP själva övergången från gamla elavtalet till det nya.

Hur läser man egentligen elräkningen, och hur vet man att räkningen är en så kallad transparent elräkning utan dolda avgifter?

En helt vanlig elräkning består huvudsakligen av två stycken huvuddelar, vilka är nätkostnad och elhandelskostnad.

Nätkostnaden

är det man som kund får betala för att vara ansluten till elnätet. I den kostnaden ingår det en fast- och rörlig nätavgift, för abonnemangen samt elöverföringen. Som kund kan man inte byta elnätsföretag.

Elhandelskostnad

är den delen av elen som man själv har använt och förbrukat under månaden eller månaderna. I den kostanden ingår det elpris, energiskatt och moms samt att det kan ingå en årsavgift.

Har du något att tillägga om elräkningar eller avtal?

Om du har det kan du gå in på hemsidan OmdömesStalle där du kan skriva en egen recension om du har erfarenhet av GNP Energy eller kanske något annat elhandelsföretag? I din recension ska du komma ihåg att berätta vad du tyckte om företagets kundtjänst, kvaliteten på tjänsterna eller produkterna och om du har något annat att tillägga. Att vara ärlig i sin recension är alltid viktigt eftersom det kommer att hjälpa företaget i fråga samt eventuellt framtida kunder.

Mer