Förnybar energi - Vad är det, och hur gör du ditt hem grönt?

Förnybar energi - Vad är det, och hur gör du ditt hem grönt?

Vilken förnybar energikälla borde svenskarna välja?

De senaste åren har fraserna “grön energi” och “förnybar energi” kastats runt såväl i svensk media som i mindre formella sammanhang. Det pratas mycket om nya energikällor. De flesta vet nog att det handlar om energi som är miljövänlig på något sätt. Men vad är egentligen förnybar energi, och vilken energikälla är den bästa? I denna artikel förklaras begreppet, och för- och nackdelar med olika förnybara energikälla presenteras.

Vad är förnybar energi?

Förnybara energikällor är kort sagt energikällor som kan förnyas på kort tid, oftast en människas livslängd. Motsatsen är fossila bränslen, som till skillnad från de förnybara energikällorna tar flera miljarder år att förnyas. Därmed riskerar de att ta slut. Dessutom orsakar användning av fossila bränslen koldioxidutsläpp som förstärker växthuseffekten, vilket leder till att Jorden värms upp. Detta har negativa konsekvenser för människor såväl som för djur och natur. Eftersom förnyelsebara energikällor i princip inte ger upphov till några utsläpp av koldioxid alls anses de ofta vara mer miljövänliga. På naturskyddsföreningens hemsida kan du läsa mer om hur växthuseffekten fungerar.

Solenergi

Solenergi är den energi som utvinns direkt genom Solens strålar. Detta sker oftast genom att solljuset lyser på så kallade solceller, en slags plattor som brukar sitta på hustak. Då blir ovansidan av plattan negativt laddad och undersidan positivt laddad. Detta genererar en elektrisk ström som kan användas till att driva lampor, bilar och andra maskiner. Solkraft kritiseras ibland för att den inte är särskilt effektiv i länder som Sverige, där Solen skiner väldigt lite under vissa delar av året. Idag kommer mindre än 1% av Sveriges energi från solkraft.

Vattenkraft

Vattenkraft utnyttjar rörelsen i vattendrag för att skapa elektricitet. I ett vattenkraftverk låter man en turbin drivas av vattenströmmen, som driver en generator som i sin tur genererar elektricitet. Vattenkraftverk har fått kritik för att de stör djurlivet i vattendrag och sjöar.

Vindkraft

Vindkraft är en typ av förnybar energi som går ut på att utvinna energi ur luftens rörelse. Vinden får vindkraftverkets vingar att snurra och driva en generator, på samma sätt som turbinen i vattenkraftverket snurrar och driver sin generator. Idag utgör vindkraft cirka 15% av energiproduktionen i Sverige. Även om vindkraften i stort sett är miljövänlig har vindkraftverk kritiserats för att störa fågellivet och förstöra våra vackra svenska landskap.

Biobränslen

Biobränslen baseras på biomassa, det vill säga växter som nyligen levt. Biomassan förbränns för att få värme som antingen direkt används för uppvärmning, eller används för att få vatten att avdunsta till ånga som driver en turbin, som i sin tur driver en elgenerator.

Utöver dessa fyra finns det ett antal andra, mindre vanliga, förnyelsebara energikällor. Ett exempel är vågkraft, som du kan läsa mer om på el.

Varför är det viktigt att överväga förnybar energi till ditt hem?

Om mänskligheten fortsätter att använda fossila bränslen för energiproduktion i den takt vi gör idag kommer de troligtvis ta slut inom några årtionden. Dessutom orsakar förbränningen av fossila bränslen stor skada på djur och natur. För att vända denna trend är det viktigt att börja använda nya energikällor som är mer miljövänliga.

Hur du gör ditt hem grönt

Du som privatperson kan se till att teckna elavtal med företag som får sin el från förnybara energikällor. Om vi alla tar vårt ansvar kan vi ställa om till mer förnybar energi i Sverige. Surfa in på Energileverantör för att jämföra olika elbolag och hitta ett grönt elavtal som passar dig!

Grön energiproduktion i Sverige

Den gröna energiproduktionen har ökat markant i Sverige de senaste årtiondena. Detta beror till stor den på den ökade miljömedvetenheten i samhället. Trenden fortsätter, och flera år i rad har rekordnivåer av förnybar energiproduktion uppmätts. Idag är andelen förnybar energi 54,6%. Förra året, år 2019, var vattenkraft som är en förnybar energikälla, samt kärnkraft som inte är förnybar energikälla, de största källorna till Sveriges energi. På ekonomifakta kan du ta del av mer ingående statistik över Sveriges energi.

Mer