En guide till handelsbolag

En guide till handelsbolag

Ett handelsbolag (HB) är en företagsform. Andra vanliga företagsformer är aktiebolag och enskilda firmor. Det som är speciellt med handelsbolag är att de måste ägas av fler än en person. Kanske har du tidigare hört talas om handelsbolag, utan att veta vad de är? Eller kanske du funderar på att starta ett eget handelsbolag? Om du är intresserad av att starta eget kan du gå in på verksamt för att registrera ett handelsbolag. Läs vidare för mer information om denna bolagsform!

Vad är handelsbolag?

Ett handelsbolag är ett företag som ägs av två eller fler delägare, så kallade bolagsmän. Delägarna kan i sin tur vara antingen privatpersoner eller företag. Den som är högst ansvarig för ett handelsbolag kallas för verksamhetsansvarig. För att starta ett handelsbolag finns det inga krav på att ha ett visst startkapital, eller ens att ha en revisor. Dessutom är det helt gratis att starta ett handelsbolag. Det passar därför bra för privatpersoner som vill starta en egen liten firma.

Den amerikanska versionen av ett handelsbolag kallas för Joint-Stock Company. Här kan du läsa mer om dessa. Den här typen av bolag har en mycket lång historia. De första startades troligen redan på 1200-talet i Europa!

Exempel på handelsbolag

Några exempel på stora handelsbolag i Sverige är IKEA, ICA och H&M. Handelsbolagen i Sverige varierar stort i storlek. Det finns allt från små handelsbolag som drivs av ett par personer, till stora företag som ovan nämnda. Du kan surfa in på handelsbolag för att söka efter omdömen på olika handelsbolag.

Hur fungerar handelsbolag?

I ett handelsbolag är bolagsmännen alltid solidariskt och personligt ansvariga. Det kan aldrig avtalas bort. Detta innebär att bolagsmännen med sin egna privatekonomi är skyldiga att stå för att betala för bolagets skulder. Samtidigt är de också skyldiga att själva betala skatt på bolagets vinster.

Lagar som gäller handelsbolag

För att starta ett handelsbolag måste bolagsmännen skicka in en anmälan om registrering. Det registreras då hos Bolagsverket. I samband med detta får handelsbolaget sitt namn och organisationsnummer. Namnet på bolaget är skyddat i det län där bolaget bedriver verksamhet, vilket betyder att inget annat företag i det länet får använda det namnet. När handelsbolaget startas skall bolagsmännen också skriva och signera ett bolagsavtal, där de förklarar att de ämnar att starta ett handelsbolag tillsammans. Det ska även innehålla bolagets namn, verksamhet, avtalad insats, eventuell ränta på avtalad insats, vem som ska sköta det administrativa arbetet och vem som äger rätten till bolaget. I bolagets namn måste ordet “handelsbolag” ingå. I dokument såsom fakturor räcker det att man förkortar detta till “HB.” Det räcker dock inte att förkortningen “HB” ingår i det officiella namnet. Bolagsavtalet behöver dock inte skickas in till Bolagsverket, utan ska sparas av handelsbolaget självt.

Alla svenska medborgare över 18 års ålder kan vara med och starta handelsbolag. Om man är över 16 år men inte ännu myndig kan man starta ett handelsbolag om man får tillstånd av sina förmyndare och sina överförmyndare. Förmyndarna är ofta ens egna föräldrar, och överförmyndaren är en person som finns i varje kommun och arbetar med den här typen av ärenden. För att ansöka om dennes tillstånd behöver du fylla i och skicka in en blankett, som du kan få från din kommun.

För att få lov att anställa arbetare måste de som är delägare i handelsbolaget ansöka om arbetsgivarregistrering. Bolagsmännen i sig räknas inte som anställda. För att få bedriva handel med varor måste man ansöka om momsregistrering. Momsen måste sedan registreras i en momsdeklaration, som görs regelbundet (varje månad, kvartal eller år). Bolagsmännen kan antingen ta in en konsult som gör årsredovisningen, eller göra den själva.

Om handelsbolaget har färre än tio anställda behöver ingen årsredovisning göras. Istället räcker det att bolagsmännens privata deklarationer innehåller beskattning på handelsbolagets vinster. De typer av skatt som handelsbolaget ska betala är moms, fastighetsskatt för sina fastigheter, avkastningsskatt på pensionskostnader och särskild löneskatt på de anställdas pensionskostnader. Om handelsbolaget har fler än tio anställda måste det dock göra en offentlig årsredovisning. Denna årsredovisning skall då skickas in till Bolagsverket. Mer information om detta kan du hitta på Bolagsverkets hemsida.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis finns det ett antal regler delägarna (bolagsmännen) i ett handelsbolag måste följa. Jämfört med andra bolagsformer är handelsbolag dock relativt enkla att starta och driva, samtidigt som det inte finns några krav på startkapital eller anställning av revisorer. Handelsbolag passar därför privatpersoner som vill starta egna småföretag. Handelsbolag behöver dock inte vara små. Titta bara på stora och framgångsrika handelsbolag som IKEA eller H&M!

Mer