En guide till anläggnings-ID

En guide till anläggnings-ID

Vad är ett anläggnings-ID?

Alla hushåll i Sverige har en unik kod, ett så kallat anläggnings-ID. Ditt anläggnings-ID är helt unikt för ditt hus eller din lägenhet, och det består alltid av arton siffror som börjar med 735 999. Det kan liknas vid ett personnummer, fast för din elmätare. För att kunna teckna eller säga upp elavtal behöver du uppge ditt anläggnings-ID. Det är för att elleverantören ska kunna veta vilken fastighet som är din, så att de kan leverera elektriciteten till rätt byggnad.

Hur hittar jag mitt anläggnings-ID?

För att kunna få el till ditt hem är det viktigt att ha koll på vad ditt anläggnings-ID är. Du kan ta reda på ditt anläggnings-ID genom att titta på din elmätare eller din faktura. Elmätaren är den dosa som sitter i eller utanpå ditt hus, och som mäter hur mycket elektricitet ditt hushåll förbrukar. Elförbrukningen mäts i kWh (kilowattimmar).

Om du ändå skulle ha problem med att hitta ditt anläggnings-ID kan du kontakta din mäklare eller hyresvärd. Alternativt kan du direkt ta kontakt med ditt elbolag. Har du exempelvis elavtal hos eon, kan du gå in på eons hemsida för att få hjälp.

Vad är skillnaden mellan anläggnings-ID och områdes-ID?

Ett områdes-ID är en kod som består av tre bokstäver, och som visar var i Sverige just din lägenhet eller ditt hus finns. Alla bostäder inom ett visst område har samma områdes-ID. Detta område kallas för ett elområde. Ett anläggnings-ID är istället unikt för en enskild bostad. Ditt områdes-ID behöver du, tillsammans med ditt anläggnings-ID, uppge när du tecknar elavtal. Att hålla koll på alla dessa begrepp relaterade till el kan kännas svårt. Därför har energimarknadsbyrån sammanställt en ordlista över bra begrepp att kunna.

Hur hittar jag mitt områdes-ID?

Ditt områdes-ID, precis som ditt anläggnings-ID, går att hitta på din faktura som du får från det elbolag du har tecknat elavtal med varje månad. Alternativt kan du surfa in på elområden och skriva in din adress för att direkt få reda på ditt områdes-ID.

Vad är ett nät-ID?

Sveriges elnät är uppdelat i olika områden som kallade nätområden. I varje nätområde finns endast ett elnätsföretag som har hand om områdets distribution av el. Totalt finns det cirka 170 elnätsföretag i Sverige. Varje nätområde har en egen kod som består av tre bokstäver. Denna koden kallas också för nät-ID.

Vad gör jag med mitt anläggnings-ID vid flytt?

När du flyttar kommer din gamla bostad att ha kvar sitt anläggnings-ID. Din nya bostad kommer att ha ett annat anläggnings-ID. Ett anläggnings-ID är alltså inget som följer med dig som person. Om du flyttar långt bort, till ett nytt elområde, kommer även ditt områdes-ID att ändras.

När man flyttar behöver man säga upp sitt gamla elavtal och teckna ett nytt till den nya bostaden. För att teckna nytt elavtal vid flytt behöver du ange anläggnings-ID:et som tillhör din nya lägenhet eller ditt nya hus. Det kan kännas tryggt att teckna ett nytt elavtal i god tid innan flytten sker, så att man säkert har elektricitet i bostaden redan när man flyttar in. Annars kan det hända att man behöver leva utan vardagliga bekvämligheter som är eldrivna såsom spis, kylskåp eller teve de första dagarna. Att få tag på bostadens anläggnings-ID i förväg kan dock vara lite krångligt. Kontakta fastighetsskötaren eller personen som har bott där innan dig för att få hjälp. Om du ska flytta till en lägenhet behöver du också se till att ta reda på vilket lägenhetsnummer denna har. När du väl har koll på den nya bostadens anläggnings-ID kan du teckna ett nytt elavtal. Självklart vill du ha det bästa och billigaste elavtalet i din nya bostad. På Energileverantör recensioner kan du läsa tidigare recensioner av många olika elbolag. Genom att ta del av andra konsumenters upplevelser med olika elleverantörer kan du enklare bedöma de olika företagen och hitta det som du tycker är bäst.

Mer